Schiedammers & de stad samen aan de slag

Ambtenaren gaan flexwerken in alle wijken

In november 2013 diende Arie Bel een voorstel (nummer 12) in bij SchiedamsDOEN om ambtenaren te laten flexwerken op allerlei plekken in de stad. Vanaf begin februari 2015 gaat Aries wens in vervulling. Met zes locaties zijn inmiddels afspraken gemaakt en de laptops staan klaar.

Arie Bel is een betrokken bewoner van Schiedam. Hij groeide op in de buurt achter de Liduina Basiliek. “Mijn vader is zijn hele leven ambtenaar geweest. Hij sprak over zichzelf als ‘diener des volks’.” Acht jaar geleden raakte Arie politiek actief en als bewoner van het Land van Belofte is hij voorzitter van de VVE. “Vanuit mijn woning kijk ik uit op het Stadskantoor.” In de afgelopen jaren heeft hij menig gesprek gevoerd met een agent of ambtenaar die de stad niet goed kent.

Beter aanspreekbaar
Arie Bel: “Daarom heb ik voorgesteld om de ambtenaren meer de stad in te trekken. Ze zijn nu soms moeilijk aanspreekbaar voor bewoners. Door in elkaars buurt te werken, maak je de kloof tussen gemeentemedewerkers en inwoners van de stad veel kleiner, en kun je makkelijker bouwen aan wederzijds respect. Je maakt de gemeente zo laagdrempeliger voor bewoners. Als ambtenaren direct aanspreekbaar zijn, kunnen ze ter plekke voor een vraag sneller doorverwijzen naar een juiste afdeling en meer te weten komen over de verschillende buurten en woonomgevingen.”

IMG_2520

Arie Bel (links) stelde voor om gemeentemedewerkers ook in de stad te laten flexwerken. Interim gemeente-secretaris Marlies van den Hende vindt het een fantastisch idee en nodigt ook bewoners van Schiedam uit om te komen flexwerken in het Stadskantoor. Koos van Batenburg (achter) regelt nu overal flexwerkplekken in de stad en beheert de laptops voor de ambtenaren.

Je blik verbreden
Binnen de gemeente is Arie’s voorstel goed ontvangen. Marlies van den Hende, als interim gemeentesecretaris leidinggevende van alle gemeentemedewerkers, noemt het “een fantastisch idee! We willen vanuit de gemeente sowieso veel meer gaan flexwerken, want dat verbreedt je blik. En ik ben er helemaal voor dat bewoners makkelijker vragen aan ons kunnen stellen. Bovendien krijg je een veel beter, breder en gezamenlijk beeld waarvoor je als gemeentemedewerker aan het werk bent.” Marlies wil ook binnen het Stadskantoor ruimte maken voor Schiedammers om daar te komen flexwerken. “We moeten dit op basis van wederkerigheid gaan inzetten. Ik nodig Schiedammers, professionals en MKB-ers bij deze ook uit om in het stadskantoor te komen werken. Zo kunnen we samen beter bepalen wat goed is voor de stad.”

Nu zes beschikbare locaties
Er zijn inmiddels met zes locaties concrete afspraken gemaakt. Er zijn flexplekken bij Van Tiel Transport op Vijfsluizen, in Wijkcentrum Zuid aan de Leliestraat, in Wijkcentrum De Erker aan de Aleidastraat, bij het Lentiz LIFE College op Schieveste, bij Wijkcentrum De Brug aan het Heijermansplein en bij de Bibliotheek Schiedam aan de Lange Haven. Zo’n tachtig locaties zijn in beeld. Nog voor de zomer wil Koos van Batenburg van het SchiedamsDOEN-team minstens twintig flexwerklocaties beschikbaar hebben.

Spannend
“Veel accountmanagers nemen al hun laptop mee en gaan naar Schiedamse bedrijven, gebonden aan de functie”, stelt Marlies. Voor anderen kan het best spannend zijn. “Wie in het buurthuis werkt, kan verwachten dat mensen komen met vragen of klachten. Natuurlijk wil elke gemeentemedewerker zijn best doen om er ter plekke een antwoord op te geven, maar dat kan niet altijd. We kunnen wèl mensen goed doorverwijzen of uitzoeken bij wie iemand terecht kan. De opvolging moet dan natuurlijk wel betrouwbaar zijn!”

Flexibel dienstbaar zijn
Marlies van den Hende ziet het flexwerken als één van de instrumenten in een grotere ontwikkeling met als doel om als gemeente up to date kwalitatieve goede producten en diensten te leveren aan de stad en beter samenwerken met Schiedammers. “We moeten flexibeler worden en onze diensten sneller aanpassen als de samenleving daarom vraagt. We moeten samen leren om flexibel dienstbaar te zijn.”

Evaluatie in juni 2016
Het Flexwerken wordt nu als pilot met 6 locaties ingezet. Gemeentemedewerkers kunnen de flexplekken zelf reserveren. Er gaan nu maximaal 2 flexwerkers tegelijk per flexplek werken. In juni 2016 wordt het flexwerken geëvalueerd met de locaties en de flexwerkers.

Wil je ook graag een gemeentemedewerker een tijdelijke werkplek aanbieden in je bedrijf, wijkcentrum of culturele locatie? Of wil je zelf wel eens in het stadskantoor werken? Meld je dan aan via post@schiedamsdoen.nl.


Alle ambtenaren worden uitgenodigd voor inspirerende werkplekken in de stad. Daarvoor is een leuke ansichtkaart ontwikkeld die vanaf begin februari wordt uitgedeeld.

kaart_flexplekken_SD_nieuw

kaart_flexplekken_SD_nieuw

Ook een goed voorstel voor SchiedamsDOEN? Mail naar post@schiedamsdoen.nl en vermeld duidelijk je naam, telefoonnummer en e-mailadres.

Social Media

We houden u graag op de hoogte van SchiedamsDOEN.