Schiedammers & de stad samen aan de slag

Afval en preventie vergen een goed werkend meldnummer

Het thema Afval stond centraal in de brainstormsessie die 6 ambtenaren en 18 burgers samen hielden op 14 november in Natuurcentrum De Boshoek in de wijk Kethel. Onder de Schiedammers bevonden zich veel betrokkenen van de afdelingen Buitenruimte van de verschillende bewonersverenigingen en van de Wijkpreventieteams. Van de zijde van de gemeente namen ook de managers afval en de wijktoezichthouders aan de discussie deel.

14010

Belangrijk verbeterpunt voor de gemeente is de wijze waarop je als Schiedammers via het telefoonnummer 14010 kunt melden dat er vuil op straat ligt. Of als je wilt melden vanuit buurtpreventie dat er ongeregeldheden in de buurt zijn. Het nummer is na 18.00 uur niet meer bereikbaar. En de medewerkers van het call centre geven de meldingen niet snel genoeg en soms incompleet door. Daardoor blijft er dagenlang rotzooi naast containers liggen.

Ook moet je – als je iets wilt melden via de website – nu een heel formulier invullen, inclusief Burger Service Nummer. Dat is zo omslachtig, dat veel Schiedammers afhaken.  Voorheen belde men een telefoonnummer bij Irado, waarna alles binnen een uur was opgelost.

Het is nu al bekend dat over enige tijd ook de LBB alleen ingeschakeld wordt na preventiemeldingen via 14010. Dat baart de preventiemedewerkers nu al zorgen.

Contact met wijktoezichthouders

Voorheen konden melders direct bellen met de wijktoezichthouders, maar zij hebben nu geen mobiele telefoon meer van de gemeente. Voor de wijktoezichthouders is het daarnaast moeilijk dat de call centre-medewerkers Schiedam niet heel goed kennen en dus niet de juiste instructies kunnen geven. Er wordt inmiddels aan een goede coaching van het call centre gewerkt en al op 18 november worden alle opmerkingen van deze bijeenkomst met de call centre-medewerkers doorgenomen.

Openbare verlichting

Ander punt van aandacht was de openbare verlichting. Als het licht uitvalt in een straat of als een lantaarnpaal al langere tijd buiten werking is, raken de melders daarvan verdwaald in het netwerk van Eneco, Citytec, Stedin, Joulz en gemeente. Zo is Stedin eigenaar van het net, de lichtmast is van de gemeente Schiedam, etc. Ook hierover moet je 14010 bellen, echter na 18.00 uur moet je 112 bellen. Dit vergt uitleg van de gemeente!

Te lang wachten op integrale aanpak

De aanpak van probleemgebieden blijkt al jarenlang te wachten op een integrale aanpak. De gemeente wil geen (dure) tussentijdse oplossingen, maar daardoor is de veiligheid in veel wijken in het geding. Naar suggesties van de wijk- en buurtbewoners zelf wordt niet goed geluisterd. Voorgestelde versmallingen – omdat er op die weg als gekken wordt gereden – worden afgedaan als te duur. Zelfs over plantenbakken die de wijkbewoners zelf willen onderhouden en die als ‘vertragers’ kunnen dienen, valt met ambtenaren niet te praten. De centrale hartekreet was deze avond dan ook: luister nou eens naar de bewoners! Een conclusie: “In Schiedam zitten managers die managen op budgetten, maar ze moeten managen op basis van mogelijkheden. Ze hanteren nu een truckje: ik heb geen geld. Klaar. Als bewoner moet je ambtenaren wijzen op de manier waarop ze creatiever kunnen managen. Vertel hoe ze meer kunnen luisteren naar de burgers.“

Echte kennis van de wijk

In Oost krijgen de bewoners geen voet aan de grond bij de ambtenaren, die de reële situatie echter niet kennen. “Ambtenaren moeten met ons mee naar buiten en ter plekke komen kijken. Nu zijn we soms vijf jaar bezig om met bewonersverenigingen, wethouders en ambtenaren op één lijn te komen. Praat er samen over wat wilt in die wijk, buurt en straat? Er zijn zoveel ideeën die uitvoerbaar zijn met een andere denkwijze en andere insteek.”

“We moeten met minder geld méér gaan doen. Veranderen begint bij jezelf. De gemeente moet goed gaan communiceren waar ze uiteindelijk naartoe wil. Er is een transformatie voor nodig, of een ander soort mensen ‘in de toren’ met een andere spirit. En je moet kunnen bereiken dat de ambtenaren naar buiten gaan in de stad.”

Projectteams weer instellen

Jaren geleden spraken ambtenaren en bewoners samen vanaf het begin van het project  in projectteams. De groep stelt voor om in elke wijk de wijkprocesmanager kantoor te geven voor een paar dagdelen, zodat die direct persoonlijk bereikbaar is. Daarnaast kunnen daar ook de wijkondersteuningsteam zetelen met de wmo- en formulierenbrigade. In plaats van het sluiten van wijkcentra, zou je ze juist kunnen in zetten als multifunctionele centra, ook voor diensten van de gemeente.

Burgers serieus nemen

“Je moet mensen serieus nemen omdat ze in de wijk wonen en weten wat daar aan de hand is. Als je niet genoeg luistert naar wat de bewoners willen, en je hebt geen duidelijke visie, maak je fout op fout en dat kost geld.”

“De gemeente moet niet beter gaan werken, maar moet anders gaan werken. Dan wordt het vanzelf beter.”

Onveilige situaties in Oost

De Bewonersvereniging in Oost heeft al 10 jaar geleden een voorstel ingediend voor betere openbare verlichting van de PKO-laan, Boerhavelaan en Lorenzlaan. Er wordt gewacht op een integrale aanpak en met de groeiende bomen, wordt het licht almaar slechter, waardoor het er heel onveilig voelt. Dat blijkt ook uit de monitors, maar er wordt niets aan gedaan. Het geld is leidend.

“Ik vraag me af hoe de gemeente omgaat met het implementeren van ‘minder geld krijgen’. Gaat de gemeente training en coaching verzorgen van de eigen mensen zodat ze zelf met de burgers kunnen afstemmen hoe er op een verantwoorde wijze met minder geld gewerkt kan worden?”

“Ik hoop dat ambtenaren de Schiedammers niet meer als externen beschouwen, maar als onderdeel van het geheel.”