Schiedammers & de stad samen aan de slag

98. Jeugdhonk

De indiener stelt voor om de Blauwe Brug en aangrenzende gebouwen (ook het oude postkantoor en bibliotheek) beschikbaar te stellen voor het realiseren van een jeugdhonk. In de grote oppervlakte kan een samenkomst-ruimte, een zaalvoetbalveld en fitness-ruimte worden gerealiseerd. Het gebouw is daar geschikt voor, ook omdat het geheel vrij ligt tussen de overige bebouwing. Met de juiste uitbater is er ook een disco mogelijk. Wellicht kunnen startende ondernemers de ruimte krijgen, mede om de exploitatie rond te krijgen. Ook verschillende verenigingen kunnen gebruik maken van deze gelegenheid. Denk aan OBK.

Schiedammers en de gemeente kunnen dit samen aanpakken door een stichting op te zetten in samenwerking met de jeugdgroepering en begeleiding van jeugdwerk. De exploitatie kan worden verzorgd door de Jeugdgroep en geïnteresseerde derden.

Het kan een leerproces betekenen om ervaring op te doen met de jeugd om later over te stappen naar het geplande Jeugdhonk in Schiedam-Noord. Er is in de afspraken met de te vormen stichting natuurlijk af te spreken dat het geheel ontruimd wordt wanneer de gemeente andere plannen heeft, ofwel als de exploitatie niet naar tevredenheid verloopt.

Schiedammers en de gemeente winnen hiermee dat het gebouw goed wordt gebruikt. Jongeren hebben de kans hun eigen jeugdhonk te exploiteren. Het kan dienen als leerproject, zodat die groep jongeren leert hoe het is om een en ander in stand te houden. De jongeren zijn van de straat. En werkeloze oudere jongeren krijgen een doel, waarbij tevens gedacht wordt aan het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden onder begeleiding.

Met zelfwerkzaamheid door de jeugd tussen 15 en 25 zijn in diverse steden ervaringen opgedaan. Indiener schat in dat er een startkapitaal van € 30.000 nodig is. De gemeente zou volgens de indiener het startkapitaal kunnen leveren, de stichting zorgt voor de exploitatie.

Dit voorstel is helaas afgewezen. Valt qua financiën buiten de scope van SchiedamsDOEN.


Dit voorstel is

buttons_afgewezen_frame

Social Media

We houden u graag op de hoogte van SchiedamsDOEN.