Schiedammers & de stad samen aan de slag

97. Tuinfeest

De gemeente Schiedam beheert de openbare groene ruimte al 30 jaar zonder giftige bestrijdingsmiddelen te gebruiken. De gemeente wil haar kennis op het gebied van gifvrije verzorging van groen delen met haar bewoners, zodat heel Schiedam in de toekomst groen & gifvrij is. Om dit doel te realiseren geeft de gemeente een groots Tuinfeest.

Indiener van het voorstel stelt voor dat dit Tuinfeest op verschillende plekken en op verschillende manieren in Schiedam gevierd gaat worden. Eén van de onderdelen van het Tuinfeest is dat de gemeente eco-confetti, waar ecologische bloemen uitgroeien, aan bewoners uitdeelt om in alle tuinen van Schiedam te zaaien. Samen met de eco-confetti wordt informatie gegeven hoe je je tuin zonder giftige bestrijdingsmiddelen kunt onderhouden. Vanuit de gemeente wordt een groen tuinfeestpakket te koop aangeboden die de juiste ecologische middelen bevat om je tuin te verzorgen. De Schiedammer met de meest milieuvriendelijk onderhouden tuin (of straat/park) wint een prijs: deze bewoner(s) krijgt een tuinfeest in eigen tuin aangeboden.

Wie nodig jij in je tuin uit om feest te komen vieren? Je vrienden? Of nodig je via de planten en bloemen waar je voor kiest in jouw tuin, ook vlinders, bijen en hommels uit? Misschien maak je wel een plek voor egels of heb je speciaal aandacht voor vogels. Misschien wil je eetbare tuin aanleggen. Kortom Tuinfeest is jouw feestje dat je samen met de gemeente, inwoners en de natuur viert.

Het hele jaar door kan er op verschillende plekken een Tuinfeest gegeven worden. Bij de voorbeeldtuinen aan de Harreweg, bij het Milieu Educatiecentrum, bij de kindertuinen, in schooltuinen, in de kinderboerderij en op groene schoolpleinen. Tijdens bestaande evenementen zoals Het Schaapsscheerdersfeest in het Beatrixpark, Groen Wiekend en de Brandersfeesten kan Tuinfeest plaatsvinden door informatie te geven over gifvrij tuinieren en door de Tuinfeestpakketten te verkopen.

Denk ook aan een feesttuinen-route die vanuit de VVV Schiedam kan worden aangeboden. Een route langs de meest bijzondere en mooie ecologische tuinen van Schiedam. Gemeente en Schiedammers kunnen hiervoor samenwerking zoeken met bedrijven, stichtingen en organisaties in Schiedam. Denk aan Rotary, WoonPlus,

Groei & Bloei (groenste straat van Schiedam), Scholen, Eetbaar Schiedam, Fun Key Events, BGS, VVV, etc.

Om een goed Tuinfeest te kunnen organiseren is een Tuinfeestcommissie nodig om een goed plan op te stellen waar bewoners en medewerkers van de gemeente Schiedam deel van uit maken. Bewoners in de stad die veel kennis hebben op het gebied van ecologisch tuinieren zouden zichtbaar moeten worden en actief een adviserende rol krijgen samen met de specialisten van de gemeente.

Het Tuinfeest is het moment waarop de gemeente en bewoners elkaar ontmoeten.

De gemeente geeft informatie over gifvrij tuinieren aan bewoners tijdens de Tuinfeesten. Bewoners schaffen wellicht een Tuinfeestpakket aan en gaan daarna in hun tuin aan de slag om hun tuin zonder giftige bestrijdingsmiddelen te verzorgen.

Schiedammers en de gemeente winnen hiermee dat al het groen in Schiedam gifvrij is. Een gezond ecosysteem is de basis voor een welvarende stad. Dat is goed voor de gemeente en goed voor haar bewoners.

Hierover is op diverse plekken informatie te vinden. Zie bijvoorbeeld de documentaire Groen Goud http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1250669. En zie Groen Dichterbij, de Bijenstichting (bijenlint), en de documentaire Groen Goud: een initiatief van burgers en overheden in China om een gebied weer groen en vruchtbaar te maken.

Op de vraag hoeveel dit voorstel kost, denkt de indiener dat het budget bepaald kan worden zodra de Tuinfeestcommissie een definitief plan heeft gemaakt voor het Tuinfeest. Wanneer er slim gewerkt wordt met bestaande kennis, initiatieven en plekken, moet dit plan met een redelijk budget levensvatbaar zijn.

Bewoners en de gemeente Schiedam kunnen dit dan samen betalen. Vanuit de gemeente Schiedam zal Tuinfeest zichtbaar moeten worden gemaakt via eco-confetti, tuinfeestpakket, tuinfeestroute, vlaggen, banners, krant, posters, Facebook en de website. Bewoners schaffen een tuinfeestpakket aan voor hun tuin en daarmee wordt ook een deel van het benodigde budget bekostigd.


Dit voorstel is

buttons_in-uitvoering_frame

Social Media

We houden u graag op de hoogte van SchiedamsDOEN.