Schiedammers & de stad samen aan de slag

93. Burgerparticipatie op de gemeentewebsite

Het voorstel ‘burgerparticipatie op de gemeentesite’ gaat over www.schiedam.nl. Nu is hier vooral te vinden wat de gemeente te bieden heeft en hoe bewoners daar gebruik van kunnen maken. Dat is eenrichtingsverkeer. De website kan ook per onderwerp goed vindbaar tonen wat Schiedammers zelf concreet kunnen doen om een bepaald gemeentedoel te bereiken, zoals een duurzaam Schiedam. Daarmee laat de gemeente zien dat werken aan een nog betere stad niet alleen een zaak van ‘de gemeente’, maar ook een zaak van Schiedammers zelf is. Dat gebeurde ten tijde van het voorstel nog erg weinig.

De indiener heeft enkele concrete suggesties besproken met de content manager van de gemeentesite en gaf aan dat er bij de tekstschrijvers vooral een andere manier van denken aan te pas zal komen. Ze moeten zich gaan afvragen hoe zij met hun webtekst Schiedammers kunnen activeren.

Aan de website wordt momenteel hard gewerkt en enkele geopperde verbeterpunten stonden al in de planning. Ook waren er sinds het indienen van het voorstel meer activerende webpagina’s bijgekomen. De schrijvers en de service afdeling gaan de aanvullende suggesties zeker in overweging nemen.

Tijdens overleg over het Schiedams DOEN voorstel bracht de gemeente het (willen) hebben van een klankbord voor de website ter sprake, waar de indiener desgevraagd best onderdeel van zou willen uitmaken. Dit klankbord zou/kan bestaan uit enthousiaste Schiedammers die periodiek de in ontwikkeling zijnde website bekijken en becommentariëren. Dat is een mooie aanvulling op de bestaande mogelijkheid voor websitebezoekers om hun tips te mailen. Mocht u hiervoor interesse hebben, geeft u dat dan door via post@schiedamsdoen.nl.

Het ingediende voorstel

De gemeentewebsite geeft op dit moment alleen informatie over wat de gemeente te bieden heeft en hoe bewoners, ondernemers en bezoekers hier gebruik van kunnen maken. Dat is eenrichtingsverkeer. De indiener stelt voor om op elke pagina die zich daartoe leent aan te geven wat en hoe personen en bedrijven desgewenst zelf extra (kunnen) bijdragen aan het onderwerp (zoals bijvoorbeeld duurzaamheid), desnoods via een link naar een informatiesite.

Schiedammers en de gemeente kunnen dit samen gaan doen als gemeente per onderwerp en per pagina op heel concreet niveau aangeeft met welke nieuwe initiatieven zij bezig is en hoe burgers en bedrijven hieraan kunnen bijdragen. Een verwijzing naar al bestaande burgerinitiatieven hoort hier uiteraard ook bij.

Burgers die interesse hebben of kennis willen delen, kunnen via de gemeentesite hun concrete voorstellen indienen, zich aansluiten als vrijwilliger bij een initiatief (via een link) of zich laten verleiden om privé een stapje extra te zetten om een gemeentedoel te behalen (zoals duurzamer leven door gevonden informatie over kostenbesparingen die dit oplevert).

Op enkele webpagina’s volstaat een iets andere tekstopbouw met een duidelijk onderscheid tussen wat de gemeente doet en gaat doen, én wat de burgers doen en kunnen gaan doen. Voor die veranderingen lijken de kosten beperkt te blijven tot de werkuren die de betreffende afdelingen hiermee kwijt zijn.

Op andere pagina´s is het aanbieden van uitgebreidere informatie nodig, wellicht zelfs in de vorm van een afzonderlijke webpagina of website, bekostigd uit de promotiepot van de betreffende afdeling.

De hoogte van deze kosten hangt af van de mogelijkheid of de gemeente deze pagina´s of websites intern kan verzorgen. Ter kostenbesparing en ter waarborging van voldoende aansluiting tussen burger en gemeente kan ook gevraagd worden om vrijwillige participatie van bereidwillige en geïnteresseerde burgers om te komen tot een passende en duidelijke inhoud.

De beschikbaarheid van deze informatie op deze plek maakt het ook voor Schiedammers die hier niet naar op zoek waren erg gemakkelijk om meer betrokkenheid te voelen en te tonen bij plaatselijke activiteiten. De gemeente krijgt een ingang om gratis ideeën en/of expertise te ontvangen van betrokken burgers.

De indiener denkt dat de gemeente dit zou moeten betalen.


Dit voorstel is

buttons_afgerond_frame

Social Media

We houden u graag op de hoogte van SchiedamsDOEN.