Schiedammers & de stad samen aan de slag

91. Groendag in het Beatrixpark

Voorstel voor Groen- en Tuindag in het Beatrixpark al in juni 2014 gerealiseerd!

Van 14 tot en met 21 juni 2014 organiseerde de vereniging van tuinliefhebbers Groei&Bloei voor de eerste keer de Nationale Tuinweek. Een week met tal van ‘groene’ activiteiten in het hele land, zoals plantenmarkten, open tuinen en ecologische wandelingen. De gemeente Schiedam en de afdeling Waterweg Noord van Groei&Bloei openden deze week feestelijk met een groot tuin- en groenfeest op zaterdag 14 juni in het Beatrixpark in Schiedam.

De gemeente Schiedam wilde in samenwerking met de afdeling Waterweg Noord van Groei&Bloei deze dag aangrijpen om een eerste groene activiteitendag te organiseren in het Beatrixpark op het centrale eiland, zoals al eerder besproken tijdens SchiedamsDOEN en bijeenkomsten van het Beatrixpark. De gemeente stelde kramen beschikbaar in het Beatrixpark en verzorgen de publiciteit voor deze dag. Tal van tuin- en groen-initiatiefnemers toonden enthousiast informatie over hun eigen groene activiteit, waarmee een nieuwe traditie werd geboren voor uitwisseling van tuin- en groencontacten.

Wie in 2015 ook mee wil doen, kan contact opnemen met Marieke Wijsman (gemeente Schiedam) via 010-2191670 of Ada de Vette, namens Groei&Bloei, afd. Waterweg Noord via 06 832 248 05.

Het ingediende voorstel

De indiener wil graag een Groendag organiseren in het Beatrixpark waarbij alle partijen die in Schiedam actief zijn op het gebied van groen zich kunnen presenteren. Denk aan Volkstuinen, eetbaar groen, voedselbank, poldervaartvereniging, NME, gemeente, Midden-Delfland clubs, etc. Zij kunnen zich niet alleen presenteren aan de bewoners van Schiedam, maar kunnen ook met elkaar kennismaken om zo meer samenhang op het gebied van groen in Schiedam te krijgen en elkaar te versterken en kennis te delen.

Gemeente kan het organiseren of faciliteren, samen met partijen die hier aan mee willen doen. Wellicht is er een partij die dit wil oppakken. Anders kan de gemeente het evenement het eerste jaar organiseren.

De winst van zo’n dag is dat zichtbaar wordt wat er allemaal gebeurt op groengebied in Schiedam, welke partijen er aan werken en wat er mogelijk is. Zo kunnen nieuwe dwarsverbanden ontstaan, vrijwilligers kunnen zich aanmelden, er kunnen nieuwe contacten ontstaan, etc. Het Beatrixpark komt als groene hart op de kaart te staan. En er ontstaat een Groen Platform Schiedam.

De kosten die hiermee gepaard zijn, zijn vooral kosten voor de organisatie, kraampjes, communicatie. Indiener denkt dat dit beperkt zal zijn, het kost vooral tijd. De indiener stel voor dat de gemeente dit de eerste keer betaalt, waarna – afhankelijk van het succes – het Groen Platform Schiedam er in het vervolg mee aan de slag kan.


Dit voorstel is

buttons_afgerond_frame

Social Media

We houden u graag op de hoogte van SchiedamsDOEN.