Schiedammers & de stad samen aan de slag

90. Kopie meldbericht

Via een formulier op de website kun je een melding richten aan bijvoorbeeld de wijkagenten in Schiedam. De indiener vindt dat er dan een kopie van die melding aan de melder moet worden gestuurd. Dit voorkomt – bij uitblijven van terugkoppeling zoals een bewoners is overkomen – dat deze gefrustreerd achterblijft met een melding ‘in een zwart gat’. De melder heeft immers nu geen enkel bewijs dat de melding eerder gedaan is.

De indiener vraagt de gemeente en haar partners om de websites op het gebied van veiligheid te controleren, en de dienstverlening op peil te brengen.

Hij vindt dat Schiedammers via hun melding geen ‘zwart gat ervaring’ meer mogen overhouden doordat een reactie uitblijft. Schiedammers kunnen bij navraag aantonen dat zij hun melding al eerder hebben gedaan. Daardoor wordt een welles/nietes-discussie overbodig.

De indiener schat in dat de websites tegen geringe kosten kunnen worden aangepast door de (gemeentelijke)overheid.


Dit voorstel is

buttons_no-niet-gestart_frame

Social Media

We houden u graag op de hoogte van SchiedamsDOEN.