Schiedammers & de stad samen aan de slag

Samen singels in Oost natuurlijker maken

Samen met bewoners en schoolkinderen de singels natuurlijker maken

Indiener van het voorstel Ronald Loch, en stadsecoloog Hans de Kruijf, zijn begin september de route van het water gaan bekijken dat van de Swammerdamsingel, via de Snelliussingel naar uiteindelijk de Dieselstraat loopt. De singels zijn nu beschot met strakke kantplanken, maar dat kan veel natuurlijker, waardoor de singels ook leuker worden voor de bewoners van Oost. Ronald Loch wil samen met de bewoners en bassisschoolkinderen aan de slag om de singels weer echt tot leven te brengen. “Het zijn allemaal prachtige locaties, maar met een natuurlijke oever gaan de eendjes weer de kant op kruipen in de lente, komen er andere dieren op nieuwe soorten bloemen en planten af, en wordt het water zuiverder zodat de visstand verbetert. Dat heb ik in Rotterdam ook meegemaakt.”

02 Swammerdamsingel  SchiedamsDoen Swammerdam-1

Besparing mogelijk op zuiveringskosten

In Schiedam zijn bij de singels maar liefst twee Hoogheemraadschappen betrokken – Schieland en Delfland – en het Waterschap. “Het aanpassen van de watergang, op wat voor wijze dan ook, vergt dus veel overleg”, verzucht Ronald Loch. Toch denkt hij dat zijn aanpak een flinke besparing kan betekenen: “Al het regenwater dat in de singels wordt opgevangen, loopt nu regelrecht het riool in na de Dieselstraat. Daarna wordt het weer gezuiverd voordat het wordt afgewaterd naar de Schie. Dat is dus zonde van het geld. Als we die watergang kunnen aanpassen, kunnen we de zuiveringskosten besparen. En als we de stroming kunnen aanpassen is dat ook voor het waterleven van groot belang.”

SchiedamsDoen Swammerdam-5

Vrijwilligersploeg nodig

Ronald Loch heeft al eerder met de wijkbewoners gewerkt aan het verbeteren van de natuur. Samen met de kinderen van de St. Janschool plantte hij honingbomen in de wijk, en met bewoners van het Archimedesplein zorgde hij dat het plein werd opgeknapt. “Nu worden de singels gebruikt als hondenuitlaatplaats. Maar met eendentrappetjes, boomstammetjes waarop planten kunnen groeien, rotsblokken waarop je kunt zitten bij het water, creëer je een nieuwe natuurplek in je eigen wijk.” Ronald is op zoek naar vrijwilligers: “Als we in ploegjes bijvoorbeeld één zaterdagochtend per maand de singels gaan bijhouden, krijgen we een heel andere singelbeleving. Denk aan het afval eruit scheppen, dode vissen eruit halen, de oever onderhouden, etc.”

Meedoen?

Binnenkort wil Ronald Loch een presentatie houden over zijn plannen in het wijkoverleg. Wie zich nu al wil aanmelden, kan een e-mail sturen naar rjm.loch@rotterdam.nl

SchiedamsDoen Swammerdam-2  SchiedamsDoen Swammerdam-4

Het ingediende voorstel

De singels in Oost mogen aantrekkelijker worden, zo vindt de indiener. Daardoor gaan ze meer toevoegen aan o.a. het beeld in de wijk. Bewoners en gemeente kunnen samen werken aan een nieuwe inrichting door het bedenken en inrichten van bijvoorbeeld natuurlijke oevers. Hiermee ontstaan aantrekkelijke singels voor de wijk Oost, die ecologisch iets toevoegen en leerzaam kunnen zijn voor jong en oud. Er kan ook een betere doorstroming van de singels ontstaan, waardoor de waterkwaliteit en het leven erin verbetert.

Hiermee is al ervaring opgedaan in diverse steden, waaronder Rotterdam. Ook daar zijn de singels heringericht. De indiener heeft geen idee wat de kosten hiervan zijn, maar hij denkt dat er met geringe en simpele ingrepen grote veranderingen zijn te bewerkstelligen. Hij vindt dat de gemeente Schiedam dit zou moeten betalen.


Dit voorstel is

buttons_in-uitvoering_frame

Social Media

We houden u graag op de hoogte van SchiedamsDOEN.