Schiedammers & de stad samen aan de slag

88. De ‘Schiedamse Spreekstal’

De gemeente Schiedam kan haar beleid beter duidelijk en bereikbaar maken via de Schiedamse Spreekstal. Om een beter netwerk met partners in de stad op te bouwen, kan de gemeente Schiedam haar beleid actief presenteren en structureel uitdragen. Hiervoor kan de gemeente een bibliotheek aanleggen op een website waarop presentaties staan over actuele beleidsthema’s en projecten. Bijvoorbeeld vanuit de indeling in Fysiek, Economisch en Sociaal. De gemeente kan naar behoefte presentaties verzorgen over dit beleid in netwerkbijeenkomsten in de stad. Naast deze vraaggerichte aanpak blijft uiteraard het aanbodgericht organiseren van themabijeenkomsten actueel.

Deze Schiedamse Spreekstal dient twee doelen. Enerzijds krijg je als gemeente meer zicht op de behoeften en interesses van maatschappelijke groeperingen en belangengroeperingen. Anderzijds draag je als gemeente het beleid gerichter en in meer samenhang uit. Het versterkt actief de relatie met groepen in de stad en brengt meer lijn in de communicatiestromen. De Schiedamse Spreekstal fungeert hiermee als voertuig voor een gestructureerde netwerkopbouw in de stad.

Het vergt capaciteitsinzet van de ambtenaren, bestuurders en groepen in de stad. Dit zouden de gemeente en stakeholders moeten betalen.


buttons_geen-interesse-meer_frame

Social Media

We houden u graag op de hoogte van SchiedamsDOEN.