Schiedammers & de stad samen aan de slag

85. Vergroening van alle geluidsschermen rond Schiedam

Vergroening van geluidschermen A4 samen met Rijkswaterstaat aanpakken

Voor de ‘Vergroening van de geluidschermen rondom de A4’ kun je denken aan twee zijden: zowel de wegkant als de wijkkant. De schermen zijn eigendom van Rijkswaterstaat, dus een belangrijke partner in dit initiatief. Er was ook een tweede voorstel ingediend m.b.t. vergroening van de geluidsschermen in het kader van SchiedamsDOEN. De twee voorstellen worden inmiddels, met instemming van de indieners, aan elkaar gekoppeld. Er is een oriënterend gesprek gevoerd met de indiener. Gezien de betrokkenheid van Rijkswaterstaat, de omvang en de kosten van het voorstel lijkt het erop dat de uitvoering van dit idee wel wat langer kan gaan duren.

IMG_4410  IMG_4403

Het ingediende voorstel

Maak van de A20 een groene oprijlaan en groene entree van de stad Schiedam, zo stelt de indiener voor. Hij ziet dat er langs de A20 momenteel betonnen geluidschermen worden geplaatst, die hier en daar ook nog verschillen van vormgeving. Dit geeft bewoners en bezoekers van de stad Schiedam geen fraai beeld. Indiener stelt voor om alle geluidschermen van de A20 langs de gemeente Schiedam te ‘vergroenen’ met bijvoorbeeld klimop.

De gemeente kan dit samen met Schiedammers met Rijkswaterstaat bespreken en de mogelijkheden onderzoeken. Schiedammers en de gemeente winnen hiermee dat de

leefomgeving wordt verfraaid, dat graffiti wordt voorkomen, dat er een grotere buffering van geluid plaatsvindt, en dat er fijn stof wordt afgevangen. Zo’n groene wand draagt bovendien bij aan het visitekaartje van de stad.

Indiener heeft elders wel voorbeelden gezien van het op deze wijze ‘groen inpakken’ van geluidswallen, dus is het niet onmogelijk. Hij denkt dat Rijkswaterstaat en de gemeente de kosten van de klimop-plantjes kunnen bekostigen en dat bewoners kunnen meehelpen met de aanplant daarvan. Zo wordt het ook een gezamenlijk project tussen burgers en ambtenaren.

Social Media

We houden u graag op de hoogte van SchiedamsDOEN.