Schiedammers & de stad samen aan de slag

84. Mobiele Kinder Speel Paradijzen

De indiener stelt voor om een mobiel speelparadijs voor kinderen te maken dat rondreist langs leegstaande panden van de gemeente. Schiedam kent veel leegstand in het centrum. Dat is slecht voor het stadsbeeld, maar kan ook tot verpaupering leiden. In ieder geval geeft het een troosteloze uitstraling aan de stad. Door het gebruik van een van deze panden dragen wij naast de inhoudelijke kant van de activiteiten ook bij aan de uitstraling en aan het gezicht van de stad. Het kinderparadijs zorgt voor een levendige, vrolijke uitstraling. De bedoeling is dat het speelparadijs in staat moet zijn om zich mobiel te kunnen verplaatsen. Voorwaarde is dat de gemeente leegstaande ruimtes beschikbaar stelt, en het initiatief promoot in haar netwerk.

Schiedam-Centrum biedt geen tot weinig activiteiten voor kinderen terwijl het aantal kinderen groot is in dit gebied. Het is bekend dat spelen een zeer grote bijdrage heeft aan de ontwikkeling van jonge kinderen. Zowel voor de motorische alsook voor de cognitieve ontwikkeling is spelen en deelnemen aan activiteiten van groot belang.

Stichting Dialogica zal i.s.m. Huiskens, Kaygun en Partners vorm gaan geven aan het initiatief. Onder andere het organiseren, coördineren, begeleiden en beheren van het gehele proces.

De bijdrage van ouders kan zijn dat zij meedoen als vrijwilliger, bijvoorbeeld bij voorlees-activiteiten of bij het houden van toezicht. Ook kunnen ouders en kinderen zelf wensen aanleveren betreffende de activiteiten. Het kinderparadijs biedt ouders de gelegenheid hun kinderen beschermd en veilig te laten spelen terwijl zij zelf een boodschap kunnen doen. Maar het vraagt iets terug van ouders: mee doen als vrijwilliger, ook al is dat in beperkte mate.

Ook van de kinderen wordt een bijdrage aan de stad gevraagd. De precieze invulling hangt af van de locatie en de mogelijkheden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het helpen bij het schoonhouden van een plein of aan thema-activiteiten.

De leegstand wordt hiermee zinvol benut waardoor de verpaupering wordt tegengegaan. De kinderen hebben eindelijk een plaats in het Centrum waar zij lekker bezig kunnen zijn, zowel met speeltoestellen als ook met de themagerichte spelen. De ouders kunnen zonder zorgen hun boodschappen gaan doen, wat ook een positief effect zal hebben op het bedrijfsleven.

Dit is een pilotproject dat tot stand is gekomen door de samenwerking tussen St. Dialogica en Huiskens Kaygun en Partners. Er wordt op dit moment gewerkt aan een kostenplaatje. Indiener denkt dat dit kan worden betaald door de gemeente Schiedam, het bedrijfsleven, diverse Fondsen en door het heffen van toegangsgelden.


buttons_geen-interesse-meer_frame

Social Media

We houden u graag op de hoogte van SchiedamsDOEN.