Schiedammers & de stad samen aan de slag

79. Gelijkwaardig samenwerken

Indiener denkt dat burgers alleen willen meedenken met ambtenaren als er een gelijkwaardig overleg plaatsvindt tussen de verschillende partijen. Dan kan dit overleg tot goede oplossingen leiden. Een vraag vanuit burgers wil echter niet zeggen dat de ambtenaar precies doet wat hem wordt gevraagd. De indiener vindt dat deze nieuwe werkwijze maar een klein beetje moeite kost.


buttons_geen-interesse-meer_frame

Social Media

We houden u graag op de hoogte van SchiedamsDOEN.