Schiedammers & de stad samen aan de slag

76. Integrale beoordeling bewonersinitiatieven

Momenteel komt het nog wel eens voor dat aan bepaalde bewonersinitiatieven medewerking wordt verleend waarbij sommige gemeentelijke verantwoordelijkheden worden vergeten of worden genegeerd. Hierdoor worden in de ambtelijke organisatie mensen verrast, hetzij doordat er ontwikkelingen zijn die zij niet wensen of dat zij wellicht hadden willen aansluiten of het initiatief hadden kunnen versterken. Door bewonersinitiatieven integraler en volgens een vast protocol te beoordelen wordt dit hopelijk voorkomen.

De indiener vindt dat Schiedammers moeten weten waar zij met een initiatief terecht kunnen. Vervolgens is het vooral een proces wat ambtelijk moet worden ingebed.

De indiener van het voorstel hoopt dat initiatieven integraler worden benaderd, waardoor:

  • de verschillende belangen binnen de gemeentelijke organisatie beter op de zeef komen en een juiste afweging kan worden gemaakt voor het al dan niet verlenen van medewerking en de vorm daarvan;
  • de gedachte achter het idee beter tot zijn recht komt.

Dit gebeurt al. Zie ook het participatieprotocol: http://www.schiedam.nl/Docs/gemeente/Gebiedsontwikkeling/PARTICIPATIEPROTOCOL_BOR.pdf

 


buttons_geen-interesse-meer_frame

Social Media

We houden u graag op de hoogte van SchiedamsDOEN.