Schiedammers & de stad samen aan de slag

74. Verminderen aantal te verwerken facturen

De indiener stelt voor dat de gemeente kan gaan besparen op capaciteit en tijd bij de verwerking van facturen door afspraken te maken met (Schiedamse) bedrijven.

De gemeente Schiedam heeft in 2012 en de eerste negen maanden van 2013 in totaal bijna 36.000 facturen van leveranciers ontvangen en verwerkt. Een groot deel van deze facturen is afkomstig van een beperkt aantal leveranciers. De toppers zijn Eneco (bijna 3.500 facturen), Irado (1.715) en de BGS (1.413). Maar ook andere leveranciers sturen in een beperkte periode tientallen of honderden facturen. Elke ontvangen factuur moet afzonderlijk worden verwerkt. Het verwerken van deze facturen vergt tijd en capaciteit en brengt dus kosten met zich mee. Door afspraken te maken met leveranciers over de wijze waarop ze de gemeente factureren, kunnen betalingen gegroepeerd worden en kan het aantal keren dat de gemeente een factuur moet verwerken, accorderen en betalen, terug worden gebracht.

De gemeente moet in gesprek gaan met haar leveranciers over de wijze waarop ze de gemeente factureren. Er moet worden nagegaan hoe betalingen kunnen worden gegroepeerd. Zeker met nauw aan de gemeente verwante leveranciers als Irado en BGS moeten hierover afspraken kunnen worden gemaakt.

Nu moet elke ontvangen factuur afzonderlijk worden verwerkt. Het verwerken, accorderen en betalen van facturen vergt tijd en capaciteit en kost dus geld. Door het aantal keren dat de gemeente dit proces moet doorlopen terug te brengen, bespaart de gemeente tijd en geld.

Aanvankelijk is capaciteit nodig om de afspraken met de leveranciers te maken. Zodra deze afspraken worden toegepast, wordt juist capaciteit vrijgespeeld. De nieuwe werkwijze levert de gemeente geld op. Hoeveel is lastig te becijferen, maar het besparingspotentieel kan in de miljoenen lopen.


Dit voorstel is

buttons_in-uitvoering_frame

Social Media

We houden u graag op de hoogte van SchiedamsDOEN.