Schiedammers & de stad samen aan de slag

73. Plantenbakken adopteren

Convenant voor zelf onderhouden van struiken én plantenbakken

Het voorstel voor het zelf onderhouden van struiken in je straat (zie 02. Struiken zelf onderhouden) is goed te combineren met het voorstel om plantenbakken in de straat te adopteren (voorstel 73). Dat vinden ook de Schiedamse voorstellers Herbert Nikkels en Nel van Oudenaarde. Procesmanager Groen, Spelen, Waterkwaliteit en Sportvelden van de gemeente Schiedam, Piet Bliek, is nu aan het onderzoeken of hiervoor ook al afspraken gelden of convenanten zijn opgesteld in andere steden. In de Plantage zijn met bomenkenner Huib Sneep al een paar jaar geleden afspraken gemaakt over het onderhoud van bloemen en planten in het park, en dat werkt naar ieders tevredenheid.

Het ingediende voorstel

Indiener stelt voor om Schiedammers plantenbakken te laten adopteren, waardoor de stad er veel gezelliger uit komt te zien met veel groen. Daarnaast is het goed voor de sociale cohesie, want als je bezig bent met het verzorgen van de bak, is er bijna altijd wel iemand die voorbij loopt waar je dan een praatje mee kunt maken. Tegelijk geef je de bewoner ook de verantwoording om de buurt schoon en gezellig te maken. En het zet de gemeente ook in een positief beeld, omdat er in Schiedam zo wordt samengewerkt aan een leefbare en gezellige stad.

De gemeente zal over de te leveren plantenbakken afspraken moeten maken met de bewoner. En bijvoorbeeld ook met de BGS die de nieuwe plantenbakken (tegen een leuk tarief) plaatst en eenmalig vult met aarde en planten.

Indiener denkt dat je er ook winkeliers en restaurants bij kunt betrekken die een plantenbak kunnen adopteren voor de ingang. Nog leuker zou zijn als een ambtenaar samen met een bewoner de bak adopteert, waardoor zij ook met elkaar in gesprek komen.

De indiener stelt voor dat een bewoner uit Schiedam een plantenbak adopteert, die dan voor zijn of haar deur op de stoep wordt geplaatst. Daarna verzorgt de bewoner die bak, geeft water, haalt onkruid eruit en zet er soms een nieuw plantje er in. De gemeente  kan ook een klein budgetje beschikbaar stellen of om via een lokale winkelier (plantenzaak) plantjes aan te schaffen. Of er kunnen afspraken worden gemaakt met de BGS om goedkoop plantjes aan te bieden.

In Schiedam-Oost en in -West zijn hiermee al positieve ervaringen opgedaan.

Indiener denkt dat de basiskosten eenmalig uit het wijkbudget zouden moeten komen en daarna moeten worden gedragen door de bewoners en winkeliers.


Dit voorstel is

buttons_afgerond_frame

Social Media

We houden u graag op de hoogte van SchiedamsDOEN.