Schiedammers & de stad samen aan de slag

71. Luister naar de betrokken bewoners

De indiener adviseert gemeenteambtenaren om de kennis van Schiedammers beter te gebruiken bij projecten. Zoals bij herinrichting van pleinen, straten en plantsoenen. Indiener vraagt om de kennis en visie van betrokken Schiedammers te gebruiken wanneer er wordt gesproken over komende werkzaamheden aan straten, pleinen en plantsoenen. Schuif de inspraak van de bewoners niet in de la, maar gebruik die kennis en visie. Probeer ook zoveel mogelijk binnen de grens van Schiedam de werkzaamheden uit te laten voeren. Binnen Schiedam hebben wij genoeg mensen werken die weten waar en waarom een bepaald idee bijgesteld moet worden. Dit hoeft niet door een extern bureau gedaan te worden.

Betrek bij plannen, zoals herinrichting van pleinen, plantsoenen en straten, eerst de bewoners die werkelijk aan deze straat, dit plein of plantsoen wonen. Mocht het plan tot uitvoering komen, stuur dan pas een bericht naar de bewoners in de omliggende straten. Kom op de eerste inspraakavond met een plan, neem direct betrokken partijen zoals verkeer, riolering, bomen enz. mee, en luister naar de bewoners. De tweede avond kan dan gebruikt worden om de laatste puntjes op de i te zetten. Dit scheelt enorm veel inspraakavonden en tijd.

Schiedammers en de gemeente winnen hiermee dat er werkelijk naar de betrokken bewoners geluisterd gaat worden en dat Schiedammers niet het idee krijgen dat zij alleen maar een avond vullen als formaliteit.

Indiener denkt dat op deze wijze juist bespaard kan worden, omdat er dan optimaal gebruik gemaakt kan worden van betrokken Schiedammers.


Dit voorstel is

buttons_no-niet-gestart_frame

Social Media

We houden u graag op de hoogte van SchiedamsDOEN.