Schiedammers & de stad samen aan de slag

70. Startersbeurs Jeugdwerkeloosheid

De indiener vraagt een actieve opstelling van de gemeentelijke overheid bij het binnenhalen van subsidie die ter beschikking is gesteld door het Rijk, voor de bestrijding van jeugdwerkeloosheid voor jongeren tot 27 jaar. De gemeentelijke overheid moet gaan samenwerken met werkloze jongeren. Jongere werklozen dienen actief op de hoogte te worden gesteld om in samenwerking met de gemeente van deze regeling gebruik te kunnen maken, zodat de startersbeurs ook voor Schiedamse jongeren kan worden benut.

Als de gemeente initiatief toont ter bestrijding van de Jeugdwerkeloosheid, kunnen de jongeren in de gelegenheid worden gesteld om met subsidie een ervaringsplek te vinden. Schiedamse ondernemers besparen zo op loonkosten.

Solliciteren zonder ervaring maakt jongeren kansloos. Van de zeven Rotterdamse jongeren die gebruikt maakten van deze regeling, hebben er inmiddels vijf een baan. Niet alleen in Rotterdam, maar ook in Nijmegen en Tilburg is hiermee al ervaring opgedaan.

Uitvoering van dit voorstel kost de gemeente niets, alleen de politieke wil en inzet.


Dit voorstel is

buttons_afgerond_frame

Social Media

We houden u graag op de hoogte van SchiedamsDOEN.