Schiedammers & de stad samen aan de slag

69. Handhaving 24-7

Op dit ogenblik functioneert Handhaving op kantoortijden. Indiener van het voorstel ziet dagelijks de medewerkers geparkeerde auto’s controleren op parkeervergunningen. Hij ziet ook dat mensen worden aangesproken op hun gedrag en is heel blij met deze vorm van toezicht. Maar als de kat van huis is dansen de muizen, want laat in de avond en in de nacht staan auto’s op de meest onmogelijke plaatsen. Rondom de Sint Janskerk wordt gepoept en gepiest, en zwerfaval wordt achtergelaten. Uit ervaring weet de indiener dat de politie inschakelen zinloos is.

Daarom stelt hij voor om Handhaving 24/7 – zeven dagen per week en 24 uur per etmaal – in de straten van Schiedam in te schakelen. Bewoners kunnen de ogen en de oren zijn. En bij grote incidenten kan Handhaving de politie inschakelen. Hij verwacht dat Handhaving dan ook meer serieus wordt genomen door de politie en de burgers.

Dit leidt volgende de indiener van het voorstel tot minder ergernis van de bewoners, minder schade door vandalisme, minder zwerfaval, en een grotere veiligheid door beter geparkeerde voertuigen.

Hij weet dat hiermee al ervaring is opgedaan in Amsterdam. Daar is 24/7 bewaking, tijdens de nacht veelal via camerabewaking.

Hij meent dat er ongetwijfeld een kostenplaatje aan vast zal hangen. Toch is hij ervan  overtuigd dat dit zichzelf terugverdient vanwege besparing op andere kosten o.a van Irado. Hij meent dat hiervoor budget vrijgemaakt kan worden uit de belasting die door de burgers van Schiedam wordt betaald. Eventueel denkt hij aan een bijdrage van de grootgrutters in de stad, want hij raapt dagelijks zwerfvuil op van zijn stoep, zoals chipsverpakkingen en lege AH to go-koffiebekers.


Dit voorstel is

buttons_afgewezen_frame

Social Media

We houden u graag op de hoogte van SchiedamsDOEN.