Schiedammers & de stad samen aan de slag

67. Verbeteren toegankelijkheid beeldbepalende panden

Er zijn enkele beeldbepalende gebouwen in de stad die eigendom zijn van de gemeente en momenteel leegstaan. De indiener van het voorstel vindt dat deze prominente panden een mooie nieuwe functie verdienen. Om de panden niet in vergetelheid te laten verpieteren, is het van belang dit soort panden zoveel mogelijk te gebruiken voor (creatieve) initiatieven uit de stad. Aan veel erfgoed zit bovendien een verhaal. Dit verhaal moeten we vertellen om het pand weer een plek te geven in het collectieve geheugen. En om er trots op te kunnen zijn!

De gemeente kan het pand open stellen, het programma reguleren (wanneer gebeurt er wat), gezamenlijk met de gebruiker de promotie verzorgen en eventueel een projectsubsidie verlenen voor een aantrekkelijke activiteit.

Schiedammers kunnen van het programma-aanbod gebruikmaken, initiatieven aandragen en als vrijwilliger aanwezig zijn in de panden. Zo kan iedereen op gezette tijden gedurende het jaar het prominente erfgoed in de binnenstad bezoeken. Samen kunnen de gemeente en de Schiedammers de toegankelijkheid van ons erfgoed vergroten en gastvrijheid tonen.

De panden krijgen weer aandacht en worden gebruikt in de tussenfase dat er gezocht wordt naar een nieuwe functie. Dat er wat te doen is in zo’n pand, kan de kans op interesse voor het pand vergroten. De programmering met Schiebaraj in de Monopole was eerder in Schiedam al een groot succes.

De indiener van het voorstel vindt dat de kosten voor het gebruik van het pand moeten worden opgevangen door de gemeente. De bekostiging van de programmering kan overal vandaan komen.


buttons_via-ander-kanaal_frame

Social Media

We houden u graag op de hoogte van SchiedamsDOEN.