Schiedammers & de stad samen aan de slag

66. Groen voor je deur

In Utrecht zijn veel mogelijkheden voor het zelf beheren van groen in de stad. Dat vormt voor de indiener van het idee een inspiratiebron om ook Schiedammers meer zeggenschap te geven over de groeninrichting in hun directe omgeving. Denk aan het creëren van de mogelijkheid voor de aanleg van een geveltuin, het planten van diverse planten, etc.

De gemeente kan aangeven wat de mogelijkheden zijn. Bijvoorbeeld dat je een geveltuin kunt aanleggen van X cm op een stoep van X cm. Of dat je samen met bewoners een stadstuin kunt delen en onderhouden. Of dat je de mogelijkheid kunt krijgen om buurtplantsoenen te beplanten.

Zo ontstaat een groenere en meer ‘eigen leefomgeving’ voor Schiedammers. De gemeente kan het gereedschap e.d. beschikbaar stellen en de Schiedammers kunnen het onderhoud verrichten, waardoor ze in feite meebetalen in natura.

Op de website http://www.utrecht.nl/smartsite.dws?id=302175 zijn de vele mogelijkheden voor zelfbeheer van groen in Utrecht te vinden.


Dit voorstel is

buttons_in-uitvoering_frame

Social Media

We houden u graag op de hoogte van SchiedamsDOEN.