Schiedammers & de stad samen aan de slag

Welpen breed in de media

Volop in de media!

In alle kranten en op alle lokale TV-zenders werd bericht over de Scoutinggroepen die zo intensief met de ontwerpen voor de natuurspeeltuinen bezig waren. Zie hieronder alle berichten.

image002
image004
image006

image007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Excursie voor Park Bijdorp op film

Om voor Park Bijdorp een supergave natuurspeeltuin te kunnen ontwerpen met elkaar, gingen kinderen, ouders, Scouting en ambtenaren op excursie naar de Speeldernis in Rotterdam en Avonturis in Maassluis. Dat leverde een leuk beeld op. Bekijk het hieronder zelf in dit filmpje! Klik op het beeld en het filmpje start in Youtube. Aansluitend worden er nog twee filmpjes gedraaid: over de twee ontwerpdagen. Je kunt ook kiezen voor de filmpjes over de ontwerp dagen, door op die beelden hieronder te klikken.

Excursie met kinderen en bewoners, startbeeld film, 23-6-2015

Natuurspeelplaats Bijdorp Ontwerpdag 1, start film 23-6-2015

Natuurspeelplaats Bijdorp Ontwerpdag 2, start film23-6-2015

 


Bergen in Bijdorp: welpen ontwerpen natuurspeelplaats

Op 20 juni vond de 2e ontwerpdag voor de natuurspeelplaats Bijdorp plaats. Onder begeleiding van de door de gemeente Schiedam gevraagde ontwerpers werden ontwerpen gemaakt voor avontuurlijk spelen in de natuur. Samen met scholen, omwonenden en Scouting Schiedam werkt de gemeente Schiedam aan de realisering van deze natuurspeelplaats.

De welpen van Scouting BvH en Scouting Franciscus Lodewijk hadden genoeg ideeën voor een natuurspeelplaats. In het klein bouwden ze een berg met kabelbaan, een waterglijbaan, een klimwand en een grot. Ook ontwierpen ze een uitkijktoren, een klimboom met boomhut en touwladder, en een ATB parcours. Een waterloop en een kanobaan mochten zeker niet ontbreken vonden ze.

image004

Rien Adriaanse, namens Scouting Schiedam de indiener van het voorstel is blij dat er nu concreet wat gebeurt: “In 2013 dienden we als Scouting Schiedam een simpel idee in om in Bijdorp spelen in de natuur mogelijk te maken. Maar dat bleek toch niet zo eenvoudig. Want allerlei ontwikkelingen en factoren spelen een rol. De waterhuishouding en een waterberging in het gebied kwamen naar voren. En ook de ontwikkeling van de lightrail verbinding Hoekse lijn speelt een rol. Het enge toegangstunneltje onder de spoorlijn en de sociale controle werden onder de aandacht gebracht. En ook de natuur- en milieuaspecten moeten in het oog gehouden worden. Ondanks de complexiteit werkt de gemeente Schiedam gelukkig gestaag door aan de realisering.”

Er is een projectambtenaar benoemd en de gemeente heeft  Annemiek Bongers van atelier ‘Ondertussen’ en Ilya Tornvliet van de ‘Stadstuinier’ gevraagd om samen met alle betrokkenen een ontwerp te maken voor de natuurspeelplaats. Er zijn excursies georganiseerd, voor scholen en kinderen uit de omgeving, naar natuurspeel-mogelijkheden in de regio. Samen met Scouting Schiedam zijn er nu 2 ontwerpdagen georganiseerd voor welpengroepen en kinderen uit de omgeving. Vervolgens is de grote uitdaging voor de ontwerpsters om hier een leuk ontwerp voor te ontwikkelen, waarin met alle aspecten zoveel mogelijk rekening wordt gehouden.

Na de zomer wordt hier een vervolg aan gegeven en worden er activiteiten georganiseerd om met de natuurspeelplaats verder aan de slag te gaan.


Natuurmonumenten over speelplekken in Schiedam

Natuurmonumenten schenkt op haar website aandacht aan het Speelruimteplan en de vele nieuwe natuurlijke speelpleinen en speelplekken in Schiedam. Lees het leuke artikel over ons enthousiasme om schoolpleinen en braakliggende terreinen samen met kinderen en buurbewoners om te toveren tot natuurlijke speelplekken! Lees hier meer

Natuurmonumenten pagina artikel


Speelplek in Sterrebos krijgt steeds meer vorm

Ook al sneeuwt het flink op 5 februari, in het Sterrebos, oftewel het Volkspark, wordt hard gewerkt aan de natuurspeelplek. Ontwerper Roel Crul houdt het plaatsen van de boomstammen door de vorkheftruck-chauffeurs goed in de gaten. “Het is jammer dat er niet genoeg geld was om het oranje trespa glijbaantje te vervangen door een houten exemplaar. Daarmee had het immers nog meer een natuurlijke uitstraling gekregen. Daarom pakken we dat element zo goed mogelijk in met houten materialen.” In het voorjaar wordt dit een fantastische plek om te spelen!

compilatie 1, 2015-02-05

compilatie 2, 2015-02-05


Natuurspeeltuin in Kethel

Ook in Kethel wordt hard gewerkt aan een natuurspeelplaats. Rob van der Drift schrijft er als volgt over in het wijkblad De Spalander:

“De gemeente Schiedam is begonnen met de inrichting van een natuurspeeltuin in de groene Driehoek van Landschapspark Kethel (gebied tussen NME centrum – Groene Raet – Boshoek). Deze natuurspeeltuin is onderdeel van een aantal natuurspeelvoorzieningen die in Schiedam Noord worden gerealiseerd. Al eerder werd bericht over deze plannen in de lente-editie 2014 van de Spalander.

Het is gelukt om de financiering van de voorzieningen voor elkaar te krijgen en daarom is met de start begonnen. Het is echter niet de bedoeling om deze hele driehoek op de schop te gooien. Zo blijft het bestaande speeltuintje (wordt veel gebruikt) gewoon bestaan, deze wordt alleen wat natuurlijker aangekleed. Daarnaast blijft de infrastructuur gewoon bestaan (asfaltpaden) en alles blijft gewoon toegankelijk.

Gekozen is voor een aantal speelaanleidingen (en
geen grote bouwwerken van toestellen) die passen in en bij het polderlandschap zoals dat hier wordt bewaard (en bewaakt!).

De bedoeling is om tijdens de open dag van 18 maart 2015 de natuurspeeltuin officieel te openen.”


Workshop Natuurspeelplek Volkspark

Het voorstel voor de Natuurspeelplaats in Bijdorp van Rien Adriaanse belandde in januari van dit jaar in de Top10 van SchiedamsDOEN. Naast die natuurlijke speelplek wordt er ook gewerkt aan twee andere natuurspeelplaatsen: de speelpolder in Noord en een plek in het Volkspark (ook wel het Sterrenbos genoemd) in Zuid.

Jozefschool en Bernardusschool

Roel Crul, bekend ontwerper van speeltoestellen voor kinderen, begeleidt allerlei groepen kinderen tijdens de workshops. Op woensdag 17 september was het in het Volkspark een drukte van belang met kinderen van de St. Jozefschool en van KomKids die actief meedachten over en meebouwden aan de speeltoestellen waarmee zij graag willen spelen in ‘hun’ park. Op donderdag 18 september namen alle kinderen van groep 4 van de Bernardusschool deel aan de workshop voor hun Volkspark.

Enthousiast reageert Roel Crul: “Met de Jozefschool heb ik vooral gewerkt aan integrale ontwerpen. Met de Bernadusschool, waarvan de kinderen wat jonger waren, zijn we vooral met wat ‘speelser’ ontwerpen bezig geweest. Ik vind het weer een mooie oogst aan bruikbare input, en het was fijn werken met heerlijk enthousiaste leerlingen en hun ouders.”

Speelpolder Midden-Delfland

Piet Bliek, beheermanager Groen, Speelvoorzieningen en Sportvelden van gemeente Schiedam, is blij dat er zo enthousiast aan speelvoorzieningen wordt gewerkt. “Er lopen nu verschillende speelprojecten”, legt Piet Bliek uit. “Aan de Speelpolder Midden-Delfland bij de NME aan de Harreweg wordt al in november gewerkt aan de realisatie. Rob van der Drift, de projectleider vanuit de gemeente, werkt daarin nauw samen met Roel Crul die daarvoor het ontwerp maakte. Voor deze speelpolder zijn door de gemeente en door de Provincie subsidies beschikbaar gesteld.”

Volkspark oftewel Sterrenbos

De ontwerpen waaraan de kinderen van de Jozefschool en de Bernadusschool hebben gewerkt, willen we in het eerste kwartaal van 2015 gaan uitvoeren in het Volkspark, oftewel Sterrenbos”, aldus Piet Bliek. “Het ontwerp dat Roel Crul op basis van die ideeën maakt, moet natuurlijk nog eerst in de inspraak. Als de omwonenden en de kinderen en hun ouders er blij mee zijn, gaat projectleider Werner Coremans er een offerte voor aanvragen. Die speelplaats komt dan op de plek van de huidige speeltuin, in de buurt van de Willem de Zwijgerlaan. De huidige speeltuin kan veel creatiever ingericht worden.”

Bijdorp met scouting

De speelplaats die in Bijdorp gaat komen, vergt een wat ingewikkelder proces. Bij deze plek zijn meerdere partijen betrokken: aan de oostkant liggen de honkbal- en softbalvelden en tegen de zuidkant komt de Hoekse lijn te liggen, en het water in het gebied valt onder beheer van het Hoogheemraadschap. De scouting is uiteraard als initiatiefnemer ook nauw betrokken bij het ontwerp en de uitvoering. Projectleider Harm Niersman van de gemeente Schiedam heeft nu een ontwerper uitgekozen die vaker heeft gewerkt met een combinatie van allerlei betrokken partijen. De voorlopige planning is om in de eerste helft van 2015 met de uitvoering te starten.

Het Scoutwoud?

Rien Adriaanse, de indiener van het voorstel voor de natuurspeelplaats: “Het is nog niet helemaal zeker, maar we denken nu aan de naam Het Scoutwoud. Dat vinden we een mooie naam voor onze speelplaats waar we als scoutings aan gaan meewerken en waarin we allerlei natuurlijk materialen gaan gebruiken. Het is jammer dat het hele proces zo lang duurt, maar dat is nu eenmaal een gegeven als er zoveel partijen bij betrokken zijn. We houden goede hoop op een heerlijke speelplaats!”

Hieronder foto’s van de kinderen van de Jozefschool en Bernardusschool die samen met Roel Crul ontwerpen maken voor het Volkspark, oftewel Sterrenbos.

DSCF4039 DSCF4053

DSCF4041  DSCF4048  RoelCursusIllustraties

DSCF4043  DSCF4045

DSCF4052  foto 1-1

foto 1-3  foto 1-4

foto 2  Schets1 Volkspark


Het ingediende voorstel

De indiener stelt voor om een natuurlijke speellocatie te realiseren voor de jeugd door samenwerking tussen gemeentelijke diensten en het particulier initiatief.

De vrijwilligers, leden en ouders van de 4 Scoutinggroepen in Schiedam kunnen zich in overleg en in samenwerking met de gemeente inzetten voor het realiseren van speellocaties in een natuurlijke en avontuurlijke omgeving. Denk aan water, heuvels, bomen en struiken, hindernissen, vlotten, bruggen, hutten en dergelijke. De indiener denk dat bijvoorbeeld de strook grond tussen de A20 en de spoorlijn (de uiterste punt bij de Parkweg) zich uitstekend leent voor zijn speellocatie. Vrijwilligers, ouders, jeugdleden en omwonenden kunnen zich samen inzetten voor de realisatie en voor het beheer van de speelplek.

De Schiedamse jeugd krijgt hiermee de mogelijkheid om actief te kunnen spelen in een natuurlijke omgeving, wat nu in de stad nagenoeg onmogelijk is. De gemeente realiseert hiermee een voorziening, die door particulier initiatief wordt beheerd en die bijdraagt aan het actief spelen van de jeugd.

Staatsbosbeheer en een aantal gemeenten beschikken reeds over een natuurspeelplaats.

Indiener denkt dat het idee kan worden bekostigd door hergebruik van overbodige materialen zoals grond, dode bomen, rioolbuizen, en dergelijke. Daardoor kunnen de kosten laag blijven.

Indiener denkt dat de gemeente de speelplaats als openbare voorziening kan bekostigen, waarna de vrijwilligers voor het onderhoud kunnen zorgen.


Ook een goed voorstel voor SchiedamsDOEN? Mail naar post@schiedamsdoen.nl en vermeld duidelijk je naam, telefoonnummer en e-mailadres.

Social Media

We houden u graag op de hoogte van SchiedamsDOEN.