Schiedammers & de stad samen aan de slag

63. Relatiemanagement-systeem van gemeente professionaliseren

Op dit moment wordt er binnen de gemeente gewerkt met een systeem dat per ambtenaar de in- en uitgaande post registreert: Corsa. Indiener vindt dat het systeem eigenlijk per burger en bedrijf alle correspondentie – dus zowel post, e-mails als telefoonnotities – moet registeren voor meerdere onderwerpen. In Corsa staan sommige burgers zelfs nog op hun nieuwe én oude adressen geregistreerd, met alle gevolgen van dien.

Indiener stelt daarom voor om het Corsa-systeem te professionaliseren, en het systeem te koppelen aan de NAW-gegevens (Naam – Adres – Woonplaats) uit het GBA (Gemeentelijke Burger Administratie), de KvK (Kamer van Koophandel) en alle telefoonnotities. Dat gaat dus verder dan een softwaresysteem waarin je als ambtenaar alleen verzocht wordt aantekeningen te maken dat je iemand hebt teruggebeld.

Met dit uitgebreide relatiemanagementsysteem kan elke ambtenaar binnen de gemeente Schiedam van elke burger en van elk bedrijf zien, wie heeft gebeld over welk onderwerp en welke ambtenaar met diegene heeft gesproken. Zo voorkom je dat de burgers en bedrijven binnen de gemeente van het kastje naar de muur worden gestuurd. Je voorkomt ook dat ambtenaren worden geconfronteerd met (telefonische) afspraken die burgers met andere ambtenaren hebben gemaakt. Hiermee vraagt de indiener om professionalisering van het Relatiemanagementsysteem van de gemeente om de interne en externe dienstverlening te verbeteren en irritaties over onwetendheid te voorkomen.


Dit voorstel is

buttons_no-niet-gestart_frame

Social Media

We houden u graag op de hoogte van SchiedamsDOEN.