Schiedammers & de stad samen aan de slag

62. Uitbreiding bereikbaarheid gemeente

De indiener vindt dat de gemeente beter bereikbaar moet zijn voor de Schiedammers. Hij stelt voor om het Klant Contact Centrum (KCC) in het Stadskantoor ook op zaterdag open te stellen voor de burgers, bijvoorbeeld van 10.00 tot 13.00 uur. Deze betere dienstverlening is in Zoetermeer ook al met veel succes doorgevoerd. De indiener denkt dat dit met een roosteraanpassing kosteloos kan gebeuren.


Dit voorstel is

buttons_afgerond_frame

Social Media

We houden u graag op de hoogte van SchiedamsDOEN.