Schiedammers & de stad samen aan de slag

61. Vergunningen bewoners-initiatieven vereenvoudigen

Indiener vindt dat Schiedammers vaak langs allerlei ambtelijke afdelingen moeten gaan om een vergunning voor hun bewonersinitiatief voor elkaar te krijgen. Om het ‘van het kastje naar de muur’-gevoel te verminderen, moeten ambtelijke afdelingen beter samenwerken bij de behandeling van vergunningen voor bewonersinitiatieven. Met zo’n integrale aanpak van vergunningen komt er een betere samenwerking tussen de Schiedammers en de gemeente. En Schiedammers zullen zich minder laten afschrikken om hun burgerinitiatief ook daadwerkelijk te gaan uitvoeren.

Indiener van het voorstel denkt dat de vergunningverlener met de wijkprocesmanager moet overleggen over de verstrekking. Soms kan een vergunning bijvoorbeeld niet verstrekt worden omdat die activiteit in strijd is met het bestemmingsplan. Als er echter zowel intern bij de gemeente, als extern met de indieners van het initiatief, goede contacten zijn, kan er in overleg naar passende oplossingen worden gezocht.

Deze aanpak kan leiden tot een betere samenwerking tussen Schiedammers en gemeente en tot een vermeerdering van het aantal initiatieven die vrijwillig door bewoners worden gedaan. Op deze manier is ook de terbeschikkingstelling geregeld van terreinen voor het tuinieren voor de voedselbank via bruikleen-overeenkomsten.

Dit voorstel kost geen geld, maar vergt wel inspanning voor overleg door de ambtenaren en voor het samen zoeken naar een passende oplossing.


Dit voorstel is

buttons_in-uitvoering_frame

Social Media

We houden u graag op de hoogte van SchiedamsDOEN.