Schiedammers & de stad samen aan de slag

60. Geen leges bij bewoners-initiatieven

Voor bewonersinitiatieven worden vaak leges of betaling van kosten gevraagd. Volgens de indiener werpt dit vaak een drempel op om een bewonersinitiatief uit te gaan voeren. Daarom stelt de indiener aan de gemeente voor om geen kosten of leges te vragen als het een burgerinitiatief betreft. Als de gemeente de leges schrapt uit de procedure, zijn de bewoners minder geremd om een initiatief te starten, en zullen er meer vrijwillige initiatieven door Schiedammers worden opgestart.

Daarnaast is het ook voor de gemeente een administratieve handeling minder. Wellicht is de besparing op de administratieve handeling gelijk aan de verminderde inkomsten van de leges, waardoor het niets kost, maar ook niets oplevert voor de schatkist van de gemeente. Maar: het levert wel meer burgerinitiatieven op, wat goed is voor de stad.


Dit voorstel is

buttons_in-uitvoering_frame

Social Media

We houden u graag op de hoogte van SchiedamsDOEN.