Schiedammers & de stad samen aan de slag

59. Adoptie prullenbakken

We willen allemaal een schone leefomgeving. Daarom stelt indiener voor dat bewoners prullenbakken in hun directe omgeving kunnen adopteren. Adoptie houdt in: toezicht houden op het vollopen van een prullenbak, de beschikking hebben over een sleutel en de prullenbak legen en in de restafvalbakken deponeren of in de grijze rolcontainers. Hier kan tegenover staan dat bewoners punten kunnen verdienen die ingeleverd kunnen worden tegen diensten of producten (zie voorstel 57).

De gemeente levert de prullenbakken ter adoptie, bijvoorbeeld in een andere kleur, dan die door Irado wordt geleegd. Irado blijft de prullenbakken legen die niet in de directe leefomgeving staan en die niet geadopteerd zijn.

De gemeente kan faciliteren met het puntensysteem, dat door samenwerkingspartners zoals winkeliers, stichtingen, organisaties etc., kan worden opgezet en beheerd. De Schiedammers verzorgen zelf het legen van de prullenbakken. Zo ontstaat een schonere leefomgeving, zullen Schiedammers meer betrokken zijn bij hun leefomgeving en worden ze hiervoor gewaardeerd via het verkrijgen van de ‘vrijwilligerspunten’. De gemeente wint hiermee dat ze nog meer betrokken bewoners krijgt en minder klachten te verwerken krijgt over vervuiling.

In Schiedam West is hiermee op hele kleine schaal ervaring opgedaan, maar dan zonder ontvangst van punten.

De eventuele kosten voor de prullenbakken komen voor de gemeente. Die kostenpost is echter afhankelijk van eventuele bijplaatsing of adoptie van de bestaande prullenbakken.

Social Media

We houden u graag op de hoogte van SchiedamsDOEN.