Schiedammers & de stad samen aan de slag

58. Zwerfafval bij restafvalcontainers altijd weghalen

Vuil op straat, ook naast afvalcontainers, is voor veel Schiedammers een grote ergernis. Maar Irado kan het niet alleen aan om de hele stad schoon te houden en heeft de hulp nodig van de Schiedammers. Indiener stelt daarom voor om het vuil bij restafvalcontainers altijd weg te halen, bijvoorbeeld door bewoners zelf als vrijwillige activiteit. Dit moet gebeuren, ongeacht de bestaande procedures. De gemeente Schiedam kan een wagen en eventueel andere materialen aanleveren, of de wagen kan worden gesponsord door Schiedamse bedrijven.

Schiedammers kunnen met deze wagen door de stad rijden en het vuil ophalen en wegbrengen naar Irado. Daarmee verdwijnt een grote ergernis, verdwijnt ook het vuil van de straat, en hebben we samen een mooie schone stad. Vrijwilligers zouden hiermee bijvoorbeeld punten kunnen verdienen (zie ander voorstel van punten sparen door vrijwilligerswerk).

Het idee vergt de investering van een wagen en materiaal. Hierin zouden de gemeente, Irado of een ander bedrijf dat over een wagen beschikt, kunnen investeren.


Dit voorstel is

buttons_no-niet-gestart_frame

Social Media

We houden u graag op de hoogte van SchiedamsDOEN.