Schiedammers & de stad samen aan de slag

56. Ken je Stad, maak kennis met de bewoners!

In Schiedam gebeurt enorm veel, waarbij een groot deel met en door burgers wordt georganiseerd. Veel activiteiten vinden plaats op wijkniveau, waar veel bewoners en organisaties op af komen. Indiener stelt voor om iedere ambtenaar te motiveren, bijvoorbeeld via het maken van afspraken tijdens het functioneringsgesprek, om minimaal twee maal per jaar een door de bewoners in de wijk georganiseerde activiteit bij te wonen.

De Schiedammers zorgen ervoor dat alle activiteiten die worden georganiseerd tijdig bekend zijn bij het webteam van de gemeente. Het webteam zorgt ervoor dat dit op een vaste plek op intranet wordt vermeld, zodat de ambtenaren in één oogopslag kunnen zien wat er gaande is in de komende periode. Zij kunnen daar dan een bezoek aan brengen en kennis maken met de bewoners en organisaties.

Zo leren Schiedammers de ambtenaren kennen en kunnen ze met hen in gesprek gaan. En ook de ambtenaren leren de wijken en hun bewoners kennen en kunnen ter plekke ervaren dat er heel veel moois gebeurt in de stad. Zo wordt de onderlinge betrokkenheid vergroot.

Indiener meent dat er geen kosten aan verbonden zijn, behalve inzet en vrije tijd van de ambtenaren.


Dit voorstel is

buttons_no-niet-gestart_frame

Social Media

We houden u graag op de hoogte van SchiedamsDOEN.