Schiedammers & de stad samen aan de slag

55. Samenwerken met buurgemeenten

We werken al veel samen met buurgemeenten

Met de initiatiefnemer van voorstel 55, samenwerken met buurgemeenten, is goed besproken op welke onderdelen momenteel wordt samengewerkt en wat in ontwikkeling is. Dat bleek meer dan wat in de stad bekend is. De initiatiefnemer werkt in Rotterdam en wilde ook graag op eigen vakgebied contact met Schiedamse collega’s. Dat contact is inmiddels gelegd.

Het ingezonden voorstel:

Laten we gaan samenwerken met buurgemeenten zoals Rotterdam, stelt indiener voor. En laten we deze gemeente niet zien als een concurrent maar als een samenwerkingspartner die met dezelfde bezuinigingsproblematiek te maken heeft. Zo kunnen we samenwerken op het gebied van beheer van de openbare ruimte, het ophalen van huisvuil, het onderhoud van sportaccommodaties, etc. Indiener denkt dat daarin heel veel synergie te vinden is.

Om dat te laten slagen, moeten we open staan voor elkaars problematiek, en Rotterdam niet zien als Goliath die de gemeente Schiedam zal opeten.

De indiener meent dat dit ongetwijfeld lagere kosten zal opleveren. Hij denkt dat hiermee al ruimschoots ervaring in het land is opgedaan. Kijk naar de samenwerking van IRADO en Vlaardingen op divers gebied, Politie en Veiligheidsregio Rijnmond. Ook daar is de synergie gevonden en is stedelijk met regionaal verbonden.


Dit voorstel is

buttons_afgerond_frame

Social Media

We houden u graag op de hoogte van SchiedamsDOEN.