Schiedammers & de stad samen aan de slag

53. Een dag meelopen met een ambtenaar

De indiener van het idee stelt voor dat bewoners zich kunnen aanmelden om een dag mee te lopen met een ambtenaar naar keuze. Ze krijgen daarmee een ‘kijkje in de keuken’. Elke ambtenaar fungeert twee keer per jaar een dag als ‘gids’.

Schiedammers krijgen daarmee een beter beeld van de verschillende taken van een gemeente, de complexiteit van het werk en welke afwegingen er elke dag moeten worden gemaakt. Ambtenaren hebben meer contact met ‘de buitenwereld’.


Dit voorstel is

buttons_in-uitvoering_frame

Social Media

We houden u graag op de hoogte van SchiedamsDOEN.