Schiedammers & de stad samen aan de slag

50. Bewoners in de kunstadviescommissie

Er is goed samengewerkt rond de keuze voor een kunstwerk in de Gele Woudhoek. En ook op andere plekken is inmiddels al wat positieve ervaring opgedaan met de inzet van bewoners bij de totstandkoming van nieuwe kunstwerken in de stad.

Deze inzet zou een permanenter karakter kunnen krijgen door een aantal bewoners deel te laten uitmaken van de kunstadviescommissie van de gemeente. Het is geen motie van wantrouwen over de kwaliteit van de huidige leden. Integendeel, indiener denkt dat bewoners graag meer willen weten over de invalshoek van de deskundigen. Zo krijgen bewoners meer inzicht in het afwegingsproces van de deskundigen. En de deskundigen krijgen inzicht in het afwegingsproces van bewoners.


Dit voorstel is

buttons_afgerond_frame

Social Media

We houden u graag op de hoogte van SchiedamsDOEN.