Schiedammers & de stad samen aan de slag

48. Meedenken over de inzet van de LBB

Bewoners en instellingen weten vaak niet wat de LBB (Licht Blauwe Brigade) doet ,of vragen zich af waar en wanneer de toezichthouders actief zijn. Het voorstel is dat de LBB een paar keer per jaar met bewoners en instellingen aan tafel gaat om de inzet voor de komende periode te bespreken. Op die manier wordt duidelijker wat de verschillende belangen en taken zijn, wordt duidelijker wat de beperkingen zijn, etc.

Dit verhoogt het begrip voor de inzet van de LBB. Verder hoort de LBB wat volgens de bewoners en instellingen de prioriteiten van het moment zijn. Op die manier kan beter worden afgestemd en waarschijnlijk de (beeldvorming over) de dienstverlening worden verbeterd.


buttons_via-ander-kanaal_frame

Social Media

We houden u graag op de hoogte van SchiedamsDOEN.