Schiedammers & de stad samen aan de slag

47. Jaarlijkse procedure-dag

We hebben allemaal het gevoel dat sommige gemeentelijke procedures niet echt nodig zijn of veel eenvoudiger kunnen. Het zou goed zijn als we elk jaar een proceduretoets organiseren. Bewoners, ambtenaren, ondernemers, etc. dragen in de loop van het jaar procedures aan waarvan zij vinden dat ze overbodig zijn of afgezwakt kunnen worden. Op ‘procedure-dag’ worden de voorstellen beoordeeld door een panel van ambtenaren en vertegenwoordigers van bedrijven en instellingen. Waar mogelijk wordt het College dan geadviseerd om de procedure af te schaffen.

Schiedammers en de gemeente winnen hiermee dat er minder overbodige procedures komen, dat er minder ergernis over kan ontstaan en dat er minder oponthoud in projecten komt.


buttons_geen-interesse-meer_frame

Social Media

We houden u graag op de hoogte van SchiedamsDOEN.