Schiedammers & de stad samen aan de slag

46. Samenwerken bij kickoff van projecten

De indiener stelt voor om grote projecten van de gemeente te starten met een gezamenlijke kick-off. Ambtenaren van verschillende teams komen daarin bij elkaar om te kijken of er werkzaamheden kunnen worden gecombineerd. Het zou goed zijn bij de kick-off ook bewoners en andere belanghebbenden aan te laten sluiten. Dan kunnen meteen ook hún aandachtspunten worden meegenomen.

Zo komt er bij projecten een inbreng vanuit alle kanten: gemeente, bewoners en andere belanghebbenden. De Schiedammers en de gemeente winnen hiermee dat er kortere lijnen gaan ontstaan, en dat onduidelijkheden tijdens het proces worden voorkomen. Voor de belanghebbenden is het ook goed om te zien hoeveel aspecten de gemeente moet afwegen.


Dit voorstel is

buttons_afgerond_frame

Social Media

We houden u graag op de hoogte van SchiedamsDOEN.