Schiedammers & de stad samen aan de slag

43. Train je collega

Hoe kun je kennis tussen Schiedammers en ambtenaren op een goede manier uitwisselen? Train je collega (zie www.trainjecollega.org) is een bottom up initiatief uit Amsterdam dat inmiddels landelijk verspreid raakt. Het bestaat uit korte, werk-gerelateerde trainingen die gegeven worden door collega’s, die kennis in huis hebben en dat willen delen. Trainingen kunnen naar keuze zowel intern als extern gevolgd worden. Het gaat om korte trainingen van 1 à 2 uur in een kleine groep. Trainingen vinden plaats in één week. Dit jaar vindt het in Amsterdam begin oktober plaats, wanneer het in 2014 plaatsvindt is nog onbekend.

Dit is vooral een voorstel voor de gemeentelijke organisatie om op een andere manier heel efficiënt met opleiding en training om te gaan. Wel kunnen in het netwerk Schiedammers (niet-ambtenaren) aangezocht worden om trainingen te geven. De organisatie heeft vooral iemand nodig die trekker van dit initiatief wil zijn.

Zowel Schiedammers als de ambtenaren winnen hiermee dat de kennis verbetert en gedeeld wordt, zowel binnen de gemeente als door uitwisseling met andere (semi)overheden. Betere kennis én uitwisseling kan bijdragen aan een betere dienstverlening naar de burger. Opleidingsbudget staat onder druk, maar via deze bottom up aanpak wordt er een beperkt beroep gedaan op het opleidingsbudget. Zo kunnen medewerkers wèl nieuwe kennis opdoen.

Train je collega is een bottom up initiatief dat ontstaan is in Amsterdam en waar inmiddels al veel (semi) overheidsorganisaties in meedraaien.

De werkwijze kost beperkte tijd. Het vergt wel tijd van de trekker binnen de organisatie, en daarnaast tijd van de trainers en deelnemers tijdens de training.

Indiener vindt dat de gemeente dit moet betalen. De kosten bedragen in deze aanpak echter een fractie van een reguliere training.


Dit voorstel is

buttons_afgerond_frame

Social Media

We houden u graag op de hoogte van SchiedamsDOEN.