Schiedammers & de stad samen aan de slag

42. Verbeteren van klachten- en bezwaarschriften-intake

De indiener vindt dat er meer aandacht aan de vóórkant  moet komen bij het indienen van een klacht of bezwaarschrift. Vaak zijn die alsnog te voorkomen of om te zetten in positieve energie. Dat kan alleen als de gemeente een écht gesprek aangaat. Hierdoor wint de gemeente aan goodwill en bespaart ze op proceduretijd, op verlies van productieve tijd, en voorkomt ze irritaties. Het hiermee uitgespaarde geld kun je als gemeente besteden aan een fonds voor leuke dingen in de gemeenschap.


Dit voorstel is

buttons_in-uitvoering_frame

Social Media

We houden u graag op de hoogte van SchiedamsDOEN.