Schiedammers & de stad samen aan de slag

38. Schiedammers als Gast van de Raad

De gemeenteraad van Schiedam kent nu een mogelijkheid om Schiedammers meer bij de politiek te betrekken. Dit is ‘Geef u op als Gast van de Raad’. Het lijkt de indiener een goed idee om dit om te keren en willekeurige Schiedammers uit te nodigen als Gast van de Raad. Een uitnodigingsbrief naar bijvoorbeeld 25 willekeurige adressen zou Schiedammers – die zichzelf niet zo snel zouden aanmelden voor het huidige programma – kunnen prikkelen om eens een raadsvergadering bij te wonen. Zo krijgt uiteindelijk een breder publiek meer kennis van de lokale politiek.

De gemeente kan de uitnodigingsbrieven versturen, want die heeft toegang tot een gemeentebreed adressenbestand. De politieke partijen kunnen hierin een rol spelen door Schiedammers uit te nodigen waarmee zij in de stad in gesprek komen. Het idee vergt alleen het versturen van de uitnodigingsbrief, verder kan aangehaakt worden bij het bestaande programma.


Dit voorstel is

buttons_no-niet-gestart_frame

Social Media

We houden u graag op de hoogte van SchiedamsDOEN.