Schiedammers & de stad samen aan de slag

37. Huiswerkbegeleiding op basisscholen

Huiswerkbegeleiding op basisscholen

Omdat de indiener van het idee ‘Huiswerkbegeleiding op basisscholen’, Zeynep Erdogan, nu tot raadslid is verkozen, bekijkt ze wie dit voorstel verder kan helpen realiseren. Zij bedacht dat veel kinderen op basisscholen gebaat zijn bij een één-op-één-begeleiding bij hun huiswerk. Dat blijkt bijvoorbeeld in Rotterdam waar het project OVL succesvol is.  Zeynep Erdogan stelt voor om met behulp van scholen en gemeente huiswerkbegeleiding te organiseren op diverse basisscholen. Ouders, vrijwilligers uit de wijk en jongeren van het voortgezet onderwijs kunnen hierbij assisteren. Zo wordt niet alleen extra ondersteuning geboden aan de kinderen, maar wordt tegelijkertijd een kloof overbrugd tussen jongeren en ouderen, gemeente en bewoners. Tevens worden de scholen (voornamelijk zwakke) vooruitgeholpen.

Het ingediende voorstel

Veel kinderen op basisscholen zijn gebaat bij een één-op-één-begeleiding bij hun huiswerk. Dat blijkt bijvoorbeeld in Rotterdam waar het project OVL succesvol is.

De indiener stelt voor om met behulp van scholen en gemeente huiswerkbegeleiding te organiseren op diverse basisscholen. Ouders, vrijwilligers uit de wijk en jongeren van het voortgezet onderwijs kunnen hierbij assisteren. Zo wordt niet alleen extra ondersteuning geboden aan de kinderen, maar wordt tegelijkertijd een kloof doorbroken tussen jongeren en ouderen, gemeente en bewoners. Tevens worden de scholen (voornamelijk zwakke) vooruitgeholpen.

De indiener meent dat de gemeente met scholen en ouders moet samenwerken om over de aanpak goede afspraken te maken. Goede uitvoering en continue communicatie zijn hierin belangrijk. De gemeente overziet mogelijk zwakke scholen en de scholen zijn het schakelstation. De uitvoering ligt bij de leerlingen van het voortgezet onderwijs, ouders en vrijwillige begeleiders.

Social Media

We houden u graag op de hoogte van SchiedamsDOEN.