Schiedammers & de stad samen aan de slag

35. Samenwerkende vrijwilligers in Groenoord

In Groenoord is behoefte aan meer samenwerking tussen de bewoners die zich met vrijwillige activiteiten in de wijk bezighouden. De indiener zoekt tevens naar meer samenwerking tussen verschillende culturen. Er gebeurt nu al veel in vrijwilligersverband, maar daarvan is nog niet iedereen op de hoogte.

Om bewoners beter te laten participeren in allerlei wijkactiviteiten, wil de indiener voor de bewoners een bijeenkomst houden, waarbij een vertegenwoordiger van alle vrijwilligers (ambtenaar) vertelt wat er allemaal al in Groenoord gebeurt. Zo wordt iedereen op de hoogte gebracht van bestaande activiteiten, waarbij vrijwilligers zich kunnen aansluiten en tot nieuwe samenwerkingsverbanden kunnen komen.

De indiener wil zelf graag samen met enkele vrijwilligers knutselactiviteiten organiseren voor kinderen in Groenoord.


buttons_via-ander-kanaal_frame

Social Media

We houden u graag op de hoogte van SchiedamsDOEN.