Schiedammers & de stad samen aan de slag

Buurtpreventie Groenoord heeft nu twee preventiebuurten

Buurtpreventie leidt in veel wijken tot een veiliger gevoel en tot afname van incidenten. In Groenoord is de Buurtpreventie verdwenen. Indiener Ingrid van Egmond stelde voor om in deze wijk de Buurtpreventie weer op te starten om zo te zorgen voor een veiliger en leefbaarder Groenoord.  Hierin geeft ze zelf het goede voorbeeld door aan te bieden om zelf ook één maal per week een buurtpreventie-ronde te lopen.

Ingrid van Egmond heeft samen met ambtenaren van de afdeling Veiligheid en met de politie in september 2014 een overleg gehad, waarvoor actieve Groenoord-bewoners en vrijwilligers werden uitgenodigd. Ook leden van Buurtpreventie-teams uit andere wijken, zoals uit Schiedam-Oost, waren hierbij gevraagd, zodat ze handige tips uit de praktijk konden uitwisselen. Met elkaar bespraken ze hoe je zo’n team het beste kunt opzetten.

Inmiddels heeft Ingrid van Egmond samen met een medewerker van Buurtprojecten en ambtenaren al enkele overleggen gevoerd met actieve bewoners uit heel Groenoord. Er zijn nu twee contactpersonen. Ingrid van Egmond is zelf contactpersoon voor Groenoord-Midden, en naast haar is er nu ook een contactpersoon voor Groenoord-Noord. Beide contactpersonen lopen ook zelf wekelijks een ronde. En nu gaat het erom meer vrijwilligers te vinden om mee te doen! 

Krachttoer-0655 Krachttoer-0662

Ingrid van Egmond tijdens haar presentatie over Buurtpreventie in de SodaFabriek tijdens de Krachttoerdag. 

Social Media

We houden u graag op de hoogte van SchiedamsDOEN.