Schiedammers & de stad samen aan de slag

33. Bekendheid geven aan burgerinitiatieven

Burgerinitiatieven mogen van de indiener meer bekendheid krijgen. Initiatieven en activiteiten kunnen via de lokale radio- of TV-zender via interviews of via gratis reclameboodschappen meer naar voren worden gebracht. Daardoor kan het rendement van de activiteiten worden vergroot. De gemeente sponsort deze zenders meestal al en kan daarin dus een rol spelen. Vrijwilligers en de gemeente kunnen samen overleggen hoe zij samen één en ander willen organiseren, en hoe zij via de media de doelgroepen beter over de activiteiten kunnen informeren.


Dit voorstel is

buttons_no-niet-gestart_frame

Social Media

We houden u graag op de hoogte van SchiedamsDOEN.