Schiedammers & de stad samen aan de slag

32. Inspiratiepanel dat continu positief meedenkt

Hoe kunnen we op een positieve manier allerlei leuke ideeën verzamelen voor de stad? De indiener stelt voor een netwerk op te richten van Schiedammers die hun ideeën richting de gemeente kenbaar te maken. Zij delen gevraagd, maar vooral ongevraagd, hun visie en ideeën met de gemeente én met elkaar over wat nodig is om de stad leuker te maken om in te wonen en te werken. Het mag een soort klankbordgroep zijn van willekeurige Schiedammers die wonen en/of werken in Schiedam, en vanuit een positieve invalshoek willen meedenken met de gemeente hoe het beter kan.

De gemeente kan een oproep doen en betrokken Schiedammers vragen om constructief mee te denken op vrijwillige basis. De gemeente kan zorgen voor de communicatiemogelijkheden, de Schiedammers voor de input. Zij kunnen hun ideeën via Twitter, Facebook of een andere laagdrempelige manier over het voetlicht te brengen. Dat moet niet eenmalig gebeuren, maar continu. Want ideeën doe je op terwijl je bijvoorbeeld over de markt loopt, of als je te maken krijgt met een omleiding, of als je ziet dat een restaurant het moeilijk heeft. Dan bedenk je: ‘zouden ze niet…’.

Schiedammers kunnen hun ideeën op een continue basis overbrengen aan de gemeente. Daarbij ontstaat een wij-gevoel doordat er een netwerk wordt gecreëerd van gelijkgestemden die constructief willen werken aan een beter Schiedam. De gemeente krijgt positieve input, kan verbindingen leggen met beleid, en kan prioriteiten stellen. Zij weet wat er speelt onder Schiedammers, kan hierop inspelen en daarmee positieve feedback creëren. Het moet laagdrempelig zijn om mee te doen, dus geen vergaderingen in zaaltjes op onmogelijke tijdstippen. En het mag geen klaagmuur worden, maar moet een positieve insteek hebben. Deze positieve feedback is ook een positieve impuls voor Schiedamse gemeenteambtenaren. Een mogelijk bij-effect is dat mensen elkaar weten te vinden om bepaalde ideeën te realiseren, zonder dat de gemeente de lead heeft. De gemeente kan wellicht wel voor de randvoorwaarden zorgen.


Dit voorstel is

buttons_no-niet-gestart_frame

Social Media

We houden u graag op de hoogte van SchiedamsDOEN.