Schiedammers & de stad samen aan de slag

31. Commissie ‘Wat is nodig in Schiedam?’

Veel Schiedammers, zo denkt de indiener, willen graag samen met ambtenaren meedenken over wat er precies nodig is in de stad. Mogelijke sponsors, vrijwilligers, werklozen, bejaarden en scholieren zouden samen met gemeentelijke ambtenaren een commissie kunnen vormen om verschillende onderwerpen nader te onderzoeken. Samen kunnen zij nadenken over wat er precies nodig is voor Schiedam. Zo bereik je meer Schiedammers die meedenken over de stad Schiedam, over de leefomgeving en over mensen die in deze stad wonen.

De indiener stelt voor dat Schiedammers zich kunnen opgeven of inschrijven voor onderwerpen waarvoor een commissie gevormd moet worden. Vanzelfsprekend moet het onderwerp eerst worden voorbereid om te kijken wat er allemaal gedaan moet worden. Vrijwilligers, bedrijven, scholen, etc., kunnen voor de uitvoering zorgen. Schiedam wordt op die manier weer een eenheid, en een gezonde, vriendelijke gemeente die zich over de bewoners en toeristen bekommert. Indiener denkt dat hiermee geld kan worden bespaard.

Betrokken Schiedammers hoeven niet te worden betaald. En soms kunnen activiteiten worden gesponsord.


buttons_geen-interesse-meer_frame

Social Media

We houden u graag op de hoogte van SchiedamsDOEN.