Schiedammers & de stad samen aan de slag

29. Leesbare (standaard) brieven

Onduidelijke brieven, formulieren en websiteteksten leiden tot ergernis, onbegrip en tijdverlies. In 2009 werd het project ‘Bouwen aan Brieven’ van de gemeente Zeist verkozen tot  de top 10 van de beste innovaties op het gebied van overheidsdienstverlening. Dit succes heeft er voor gezorgd dat het Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties samen met de gemeente Zeist een project startte om deze kennis en kunde voor andere overheidsinstanties beschikbaar te stellen en door te ontwikkelen.

De indiener stelt voor dat de gemeente Schiedam op haar website voorbeeldbrieven gaat plaatsen waarop Schiedammers kunnen aangeven hoe de leesbaarheid van zo’n standaardbrief kan verbeteren. Dit commentaar kan de gemeente gebruiken om de brief te verbeteren. De aangepaste brief kan de gemeente op de site plaatsen om te laten zien wat de input van de Schiedammers heeft opgeleverd.

Een verbetering van de kwaliteit van brieven van de gemeente leidt tot vermindering van regeldruk, betere communicatie en een lagere belasting van het Klant Contact Centrum (KCC) omdat duidelijke brieven minder vragen oproepen.

Naast de initiator, de gemeente Zeist (zie www.bouwenaanbrieven.nl), doen o.a. ook de gemeenten Den Haag en Rotterdam hieraan mee.

De kosten bedragen circa 4.000 euro, tijd van de ambtenaren om er maatwerk van te maken voor de gemeente Schiedam, tijd voor de projecttrekkers (ambtenaar) en ruimte op de website. Volgens de indiener betaalt de investering zichzelf terug als het in de organisatie tot minder administratieve lasten en ‘fouten’ bij de Schiedammers leidt.


Dit voorstel is

buttons_in-uitvoering_frame

Social Media

We houden u graag op de hoogte van SchiedamsDOEN.