Schiedammers & de stad samen aan de slag

28. Red een leven met een AED

Een AED is een Automatische Externe Defibrillator. Dit apparaat geeft elektrische stroomschokken bij een hartstilstand. Daarmee zijn in verschillende steden al tal van levens gered. De indiener stelt voor om op diverse plekken in alle Schiedamse wijken een AED op te hangen.

De gemeente moet de AED’s financieren. De wijkbewoners kunnen een cursus reanimeren volgen, waardoor er een netwerk van levensredders ontstaat in Schiedam.

De grote winst hiervan is dat een AED levens redt en een grote besparing ten opzichte van ziekenhuisopname en revalidatie betekent. In Zoetermeer is dit ook al gedaan onder de titel ‘Hart voor je stad’. De kosten komen neer op circa 7.500 euro per wijk. De indiener stelt voor dat de gemeente Schiedam dit samen met de zorgverzekeraars betaalt.


Dit voorstel is

buttons_afgewezen_frame

Social Media

We houden u graag op de hoogte van SchiedamsDOEN.