Schiedammers & de stad samen aan de slag

26. Second opinion subsidies

Gemeenteambtenaren besteden veel tijd aan het beoordelen van alle aanvragen voor subsidies. Indiener werkt bij de gemeente en stelt voor om niet meer àlle aanvragen grondig te beoordelen, maar samen met een paar Schiedammers steekproefsgewijs subsidieaanvragen te beoordelen. Dit kan zowel gelden voor de aanvraag als voor de tussentijdse verantwoording van de geselecteerde subsidies. Het zou fijn zijn als er een pool van inwoners komt, die zich hiervoor aanmelden. Zo kunnen ook de beoordelaars van de steekproef uit de pool worden getrokken en kan er geen voorkeursbehandeling plaatsvinden.

Schiedammers krijgen op deze manier meer zeggenschap over besteding van maatschappelijke middelen en ze dragen er zo ook meer verantwoording voor. Bovendien geeft het de bewoners ook meer zeggenschap over hun eigen leefomgeving die middels subsidies wordt beïnvloed.

De gemeente krijgt een deze manier een leerzame, frisse blik van de inwoners en nieuwe inzichten in subsidies. Het zou zelfs kunnen leiden tot een verschuiving van doelen van bepaalde subsidies, al is dat niet het hoofddoel.

Bij de subsidieregeling Faciliteren Vrijwilligers is hiermee al positieve ervaring opgedaan. De kosten van deze nieuwe opzet zijn nihil.


Dit voorstel is

buttons_no-niet-gestart_frame

Social Media

We houden u graag op de hoogte van SchiedamsDOEN.