Schiedammers & de stad samen aan de slag

20. Vergaande samenwerking met omringende gemeenten

Gezien het feit dat de Gemeente Schiedam niet de enige gemeentelijke organisatie is die moet bezuinigen, stelt de indiener van het voorstel voor om een vergaande samenwerking met gemeenten om ons heen te zoeken. Hij wil grote buurgemeenten liever als een kans dan als een bedreiging zien.

De indiener denkt aan een samenwerking met de gemeente Rotterdam in uitvoerende diensten, zoals inzake beheer openbaar gebied, huisvuilinzameling, onderhoud buitensportaccommodaties, etc. De grote broer Rotterdam heeft zoveel in huis, dat het mogelijk moet zijn daar de synergie in te vinden.


Dit voorstel is

buttons_afgerond_frame

Social Media

We houden u graag op de hoogte van SchiedamsDOEN.