Schiedammers & de stad samen aan de slag

19. Raadsleden, wethouders en ambtenaren wonen in Schiedam

De indiener van het voorstel vindt dat gemeenteraadsleden, wethouders en de mensen de het ambtelijk apparaat voeden en ondersteunen, in diverse wijken in Schiedam moeten wonen.  Meestal heb je immers meer oog voor je eigen leefomgeving en ben je daarbij meer betrokken als je ook in die omgeving woont.

Indien dit nu niet het geval is, zou dit wel als wens/eis neergelegd moeten worden bij de raadsleden die zich verkiesbaar stellen bij de eerstvolgende verkiezingen. Het heeft ook de voorkeur van de indiener dat de wethouders allemaal in een andere wijk wonen.

De indiener meent dat hiermee meer bewustwording en medegevoel in de raad van bestuur wordt bereikt. Tevens staan de wethouders, raadsleden en ambtenaren zo dichter bij de burger en voelen ze sneller aan wat er moet gebeuren.


Dit voorstel is

buttons_afgewezen_frame

Social Media

We houden u graag op de hoogte van SchiedamsDOEN.