Schiedammers & de stad samen aan de slag

18. Schiedam als Kampioen Kleine Zorg

Schiedam vergrijst en er is een toename in eenzaamheid. Dit is een landelijke trend, met name in Randstedelijke gebieden. Er zijn veel Schiedammers met vrije tijd die best wat willen doen. Maar zij worden niet gestimuleerd of geholpen hun talenten incidenteel te benutten bij een medebewoner. De indiener wil graag een ‘vraag en aanbod faciliteit’ in het leven roepen. Het aanbod wordt bewust dichtbij gecreëerd, door het aanbod bijvoorbeeld per straat in kaart te brengen. ‘Kleine zorg dichtbij’ is zowel voor de ontvanger als voor de aanbieder van zorg betrouwbaar en laagdrempelig. ‘Kleine zorg’ moet breed gezien worden. Het kan ook het vervangen van een lamp in het plafond betekenen, omdat iemand het eng vindt om hoog op een trap te staan. Of denk aan het verwijderen van een zware oude plantenbak. Het kenmerk moet bij voorkeur een eenmalige of incidentele zorg zijn. Het gaat er niet om iedere week voor iemand de boodschappen te doen.

De indiener stelt voor dat Schiedammers het werk doen en de kleine zorg leveren. Bewoners vragen om kleine zorg. Privacy is vaak een belemmering in de uitvoering, maar is oplosbaar door in eerste instantie algemene kenmerken op te geven. Bijvoorbeeld: man van 55 jaar in straat X is bereid incidenteel kleine klusjes in huis te doen. etc. Een centraal punt kan dan als intermediair vraag en aanbod bij elkaar brengen. De gemeente kan het coördineren, en vrijwilligers kunnen de vraag-en-aanbod bij elkaar brengen. De Kleine GOUDENzorgGids kan in verschillende gedaantes verschijnen op internet en via facebook, liefst gekoppeld aan een plattegrond van de stad. Er kunnen ook incidenteel vraag-en-aanbod-leaflets op straat/wijk niveau in de buurt verschijnen voor diegenen die niet of zelden met internet werken.

De winst die te boeken valt, is veelzijdig. Mensen – die dat anders nooit zouden doen of durven – komen met elkaar in contact. Dit vergroot de saamhorigheid en kan voor sommigen een bijdrage zijn in het verminderen van de eenzaamheid. Het geeft diegene die de zorg levert een gevoel iets goed te doen, zijn of haar talenten te benutten en het betekent wellicht ook een vermindering van de eigen eenzaamheid. De gemeente vergroot zo het welzijn van de stad en zorgt voor een betere leef- en woonomgeving. Schiedam zou de ambitie moeten hebben Kampioen Kleine Zorg te willen worden!

Er zijn wellicht vergelijkende initiatieven, zoals Oproepcentrale zorggroep Argos. Maar  de Kleine GOUDENzorgGids behelst een meer omvattende aanpak en dichter bij huis.

De indiener denkt dat het geen kostenpost is, maar een investering waarbij het hogere kosten in een latere stadium voorkomt. De kosten, besparingen en opbrengsten komen echter voort en tegoed bij verschillende eigenaren.

In de aanloopfase kan de gemeente helpen met incidentele coördinatiekosten. Daarna kan het worden betaald door sponsors, en worden gerealiseerd door vrijwilligers.


Dit voorstel is

buttons_no-niet-gestart_frame

Social Media

We houden u graag op de hoogte van SchiedamsDOEN.