Schiedammers & de stad samen aan de slag

16. Parkeerproblemen samen oplossen

Parkeerproblemen kunnen tot grote ergernis leiden. Indiener van dit idee stelt voor om Schiedammers samen met ambtenaren na te laten denken waar en hoe parkeervoorzieningen in de wijken kunnen verbeteren.

De indiener geeft als voorbeeld dat er in de omgeving van de Vendelhof / het Schuttersveld tot 23.15 uur regelmatig geen parkeerplekken zijn. In het wijkgebouw bij de rotonde aan de Nieuwe Damlaan / Honnerlage Gretelaan wordt op dinsdagavond een kaartavond georganiseerd, waardoor er voor de bewoners in die omgeving geen parkeerplek te vinden is. Het wijkgebouw heeft dringend een ruimere parkeervoorziening in de directe omgeving nodig. Een goede oplossing kan voor de  direct omwonenden een grote ergernis minder betekenen!

Het parkeren vormt een probleem dat we met z’n allen moeten oplossen. Het idee betreft te veel een individueel geval.


Dit voorstel is

buttons_afgerond_frame

Social Media

We houden u graag op de hoogte van SchiedamsDOEN.